VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.
Тесты > Украинский язык и литература > Українська мова

шаг 3 из 5
Выберите тест

Класс

Название и описание материала

Создан

Кол-во
запусков

11 Орфографія. Правопис великої літери
Із вибором однієї правильної відповіді
26.04.20 6
9 Складне багатокомпонентне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

06.04.20 11
9 Тект. Складне речення

08.05.20 6
8 Однорідні члени речення 8 клас

19.05.20 3
7 Вигук

19.05.20 5
6 Присвійні, вказівні й означальні займенники самостійна

13.05.20 3
6 Присвійні та вказівні займенники. Самостійна робота

19.05.20 1
5 Звертання. Вставні слова

15.04.20 7
5 Звертання. Вставні слова

15.04.20 0
5 Cкладне речення

28.04.20 2
5 Повторення. Леексикологія

18.05.20 1
Всего тестов 11

Нет нужного теста?
Создать свой тест

help Помощь по сайту