VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Присвійні та вказівні займенники. Самостійна робота
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Займенник – це самостійна частина мови, яка:
   А) означає предметність і відповідає на питання хто? що?
   Б) означає число, кількість, порядок предметів під час підрахунку
   В)означає предметність та її ознаку й число
   Г)вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Вопрос № 2
Усі займенники присвійні в рядку:
   А)оцей, твій, мій, його
   Б)твій, мій, наш, його
   В)чиїх, твоїх, моїх, ваших
   Г)нашим, вашого, їхнім, такий

Вопрос № 3
Усі займенники вказівні в рядку
   А)всякий, оцей, кожний, себе
   Б)ніхто, ніщо, жоден, отой
   В) Той, цей, цього, стільки
   Г)Він, мого,той,хто,її

Вопрос № 4
В якому.рядку вжито присвійні займенники?
   А) Він,всякий,того,цей
   Б)Його,наш,її,їхній
   В) Ми,себе,кожний,будь-хто
   Г)Нас,наше,моє,вони

Вопрос № 5
Вказівні займенники вжито в рядку:
   А)Той,цей, стільки,тому
   Б) Тебе,всякий,наш,нею
   В) Хто-небудь,мій,ніякий,нічий
   Г) Я, ніскільки, хтозна,всяких

Вопрос № 6
З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку. Донецький кряж, і терикони, і степи, І тополятам на алеї дуже тісно. Я ж Україноньку молю: «Не відлюби Оцю мою малесеньку вітчизну!»
   А)3
   Б)2
   В)1
   Г)4

Вопрос № 7
З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку: Я хочу жити просто, без прикрас. Без тих гучних банкетів і лахміття. Яке мені здається просто сміттям. Що полонило нерозумних нас.
   А)1
   Б)5
   В)6
   Г)3

Вопрос № 8
Правильною є форма займенника в рядку:
   а) нагородили всих учасників
   б)необхідно з їми порадитись
   в)відзначають цими днями
   г)допомогли її в підготовці

Вопрос № 9
Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ:
   А) врахувати його побажання
   Б)запросити її на спектакль
   В)схвалити мою пропозицію
   Г)ваше ставлення до гостей

Вопрос № 10
Пропливають зорі України над моїм розчиненим вікном. У цьому реченні вжито:
   А) Присвійний займенник
   Б)Вказівний займенник
   В)Означальний займенник
   Г)Відносний займенник

Вопрос № 11
Визначити речення, у якому є займенники:
   Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть
   Як тебе не любити, Києве мій?
   Моя душа пронизана до болю.
   Травень зацвів яскравими барвами

Запустить тест

help Помощь по сайту