VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Вигук
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Оберiть ознаку вигука
   не має синтаксичної ролi
   пов*язує частини речення між собою
   самостiйна частина мови

Вопрос № 2
Розряди вигуків за значеням
   спонукальні, протиставні, єднальні, емоційні
   емоційні, спонукальні, звуконаслідувальні, єднальні
   вигуки етикету, звуконаслідувальні, заперечні
   спонукальні, ємоційні, звуконаслідувальні, вигуки етикету

Вопрос № 3
Вигук виражає
   граматичне значення слів у реченні
   зв*язок слів у реченні
   емоції, звуки наслідування, спонукає до дії

Вопрос № 4
За значенням вигуки поділяють на
   емоційні та протиставні
   сурядні та підрядні
   спонукальні та єднальні
   спонукальні та емоційні

Вопрос № 5
Написання вигуків
   завжди окремо
   завжди разом
   завжди через дефіс
   окремо , разом та через дефіс

Вопрос № 6
Вкажіть рядок, у якому всі слова — вигуки:
   ха-ха-ха, цить, алло, давай, киць-киць;
   а-а-а, дзінь-дзінь, о-го-го, будь ласка, до побачення
   ну-ну, ня-а-ав, агов, квокче, зирк
   дзвяк, ой-ой, перестань, ша, кап-кап;

Вопрос № 7
Визначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс
   о/хо/хо, ку/ку, дзень/дзелень, до/зустрічі;
   тпр/у, тс/с, до/побачення,
   ха/ха, цок/цок, ой/ой/ой, мур/р/р.
   оце/так, гей/гей, а/гов, ану/ну;

Вопрос № 8
Які частини мови належать до незмінних службових (неповнозначних)?
   Прислівник, прийменник, сполучник, вигук.
   Прийменник, сполучник, частка, вигук.
   Прислівник, прийменник, сполучник, частка.
   Прийменник, сполучник, частка.

Вопрос № 9
добридень, привіт, будьте здорові, вибачте
   емоційні
   звуконаслідувальні
   спонукальні
   етикетні

Вопрос № 10
ой, ах, тьху, ой матінко
   емоційні
   звуконаслідувальні
   спонукальні
   етикетні

Вопрос № 11
бух, трісь, тьох-тьох, кап-кап
   емоційні
   звуконаслідувальні
   спонукальні
   етикетні

Вопрос № 12
Яка група вигуків пишеться через дефіс?
   Ба/бах, аге/е/й, а/гов
   Їй/Богу, їй/право, їй/бо
   Ку/ку, от/тобі/й/на, гей/гей
   Ото/ж/бо, ой/леле, кап/кап

Запустить тест

help Помощь по сайту