VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Тект. Складне речення
Описание:
Использовано: 6 раз

Запустить тестВопрос № 1
Що таке текст?
   Різновид творів масової культури (прозаїчні твори, кінофільми, комікси), в яких розкривається певна таємниця, пов'язана зі злочином.
   Різновид літературного роду (нарівні з лірикою і драмою), що оповідає про події, які нібито відбувалися у минулому (немов здійснювалися насправді і згадуються оповідачем).
   Це сукупність тематично об'єднаних речень, в одному з яких називається тема.
   Група речень, об'єднаних між собою темою, основною думкою та граматично

Вопрос № 2
Що таке мікротема?
   Це частина загальної теми
   Це зміст тексту, те, про що (або про кого) в ньому йдеться.
   Це те, заради чого створено текст (задум його автора), те, до чого він закликає, що схвалює, що заперечує, від чого застерігає, тобто висновок, який випливає зі сказаного або написаного.
   Це завершення тексту, своєрідний підсумок усього висловленого.

Вопрос № 3
Що таке абзац?
   Це заключна частина, додана до завершеного художнього твору й не пов'язана з ним нерозривним розвитком дії.
   Це вступна частина якогось, введення, передмова.
   Це подiя чи система подiй, у яких розкриваються характери, що розв'язують суперечностi мiж ними.
   Це частина тексту, об'єднана однією мікротемою.
   Це спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно посилює попередню.

Вопрос № 4
Що не є засобом міжфразового зв'язку?
   Прикметники
   Синоніми
   Прислівники
   Вставні слова
   Займенники

Вопрос № 5
Тема тексту - це...
   те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;
   оцінка предмета чи явища;
   його зміст, те, про що в ньому розповідається;
   «відоме» і «нове».

Вопрос № 6
Основні види міжфразового зв'язку
   Ключові слова
   Тема тексту та основна думка тексту
   Ланцюжковий та паралельний
   граматичний зв'язок між реченнями та пов'язаність речень за змістом

Вопрос № 7
До складного речення з сурядним і підрядним зв’язком належить речення...
   Остап подавсь на розвідки і скоро вернувся, щоб заспокоїти Соломію: скрізь тихо, спокійно, днина тепла й ясна.
   Гості почали прощатись, але тут Тетяна Степанівна згадала, чого вона, властиве, прийшла.
   Соломія не знала, як і коли це сталося,— втома і шум комишу приспали її.
   Кілька разів Остап ускакував у воду мало не по пояс, часто Соломія з розгону натикалася на кущ верболозу, але кожен раз вони давали собі раду і знову мчали вперед, добуваючи останні сили.

Вопрос № 8
Укажіть, з якої кількості частин складається речення.
   три
   два
   чотири
   п'ять

Вопрос № 9
Укажіть речення із безсполучниковим та сполучниковим сурядним зв’язком.
   А я додам: любити можна поезію в добу ракет, бо, дивна річ, людина кожна якоюсь мірою поет (М. Рильський).
   Збулись твої (Шевченкові) слова пророчі, і час оновлення настав, і темні просвітились очі, вчорашній раб Всесильним став (М. Рильський).
   Гудуть бубни, рвуться на скрипках струни, танцюють дерева, хилитаються з боку на бік хати, танцюють цигани, танцює ведмідь з кільцем у носі, а козак притупує, зриває з голови шапку і летить, неначе шуліка, по колу, перекидається в повітрі, аж курява встає (Ю. Мушкетик).
   А речення – мов зоряний разок слів-намистинок, що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно (Д. Білоус).

Вопрос № 10
Яке речення відповідає схемі: [ ], і [ ], ( ).
   Кілька разів на добу спалахували короткі, блискавичні сутички з ворогами, ворожими заслонами, потім дорога знову розчищалася, і полк знову згортався крилами своїх бойових батальйонів (О. Гончар).
   Я несу любов-зажуру, мрію молоду, і цвітуть сади для мене, як до тебе йду (В. Івасюк).
   Планета сива над віками крутиться, минають дні, і пахне сіножать (Б. Олійник).
   А речення — мов зоряний разок слів-намистинок, що світяться алмазно, і все довкіл сіяє так виразно (Д. Білоус).

Вопрос № 11
Чотири частини має складне речення.
   А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимий смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипки. (М. Стельмах)
   Букет півоній, які мати несла в руці, поширював п'янкий запах – власне, в руках її наче вигойдувався букет тонких пахощів.
   У темряві подеколи траплялись ягоди, вони проходили мимо дивною сповільненою ходою, і їм здавалося, що вони ступали по дні великої прозорої річки. (Є. Гуцало)
   І хоч зараз гудки вже відмінено, проте Віруньці й досі вони часом озиваються в душі, адже під спів цих гудків привело її кохання на Зачіплянку. (О. Гончар)

Вопрос № 12
Вказати основні ознаки тексту
   Наявність теми й основної думки
   Ланцюжковий і паралельний зв'язок можуть поєднуватися
   Наявність двох і більше речень
   Граматичний зв'язок між реченнями
   Пов'язаність речень за змістом

Запустить тест

help Помощь по сайту