VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Присвійні, вказівні й означальні займенники самостійна
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Усі займенники присвійні в рядку
   Оцей, твій, мій, її
   Їхній, твій, вашого, наш
   Нічий, свій, чий, їхній
   Нашим, вашого, їхнім, такий
   Нічий, його, твій, нашим

Вопрос № 2
Присвійний займенник виділено в кожному рядку, ОКРІМ
   Врахувати його побажання
   Запросити її на спектакль
   наша співпраця триватиме
   Схвалити мою пропозицію
   ваше ставлення до гостей

Вопрос № 3
Усі займенники означальні в рядку
   Весь, всякий, кожний, інший
   Самий, який, себе, сам
   Нічий, ніякий, всякий, інший
   Інший, моєї, нашим, котрий
   Всякого, жодний, самого, твій

Вопрос № 4
Усі займенники вказівні в рядку
   Той, цей, такий, сей
   Такий, отакий, цей, скільки
   Стільки, цієї, такого, іншого
   Отакий, стільки, хтось, самий
   Той, отой, цей, їхній

Вопрос № 5
Визначте рядок, у якому всі заменники стоять у формі орудного відмінка
   чим, ким, яки, чиє
   всією, тими, усякими, самим
   нею, вами, будь-який, його

Вопрос № 6
Вказати речення з присвійним займенником
   Пий із тих джерел, які його поїли...
   І мені його самого стало жаль.
   Тепер його постать чітко вимальовувалася в досвітніх сутінках.
   Ми шукали його скрізь: у коморі, на даху і навіть за сараєм.

Вопрос № 7
У реченні Від усієї картини віє чимось пісенним означальний займенник ужито у відмінку
   Родовому
   Давальному
   Знахідному
   Орудному
   Місцевому

Вопрос № 8
У реченні Вклонися, моя Україно, цим людям величним і скромним вказівний займенник ужито у відмінку
   Родовому
   Давальному
   Знахідному
   Орудному
   Місцевому

Вопрос № 9
У якому реченні підкреслене слово є вказівним займенником?
   Ми тоді ще були дітьми і, може, не одразу розуміли всю велич першої науки першого свого вчителя (В. Кучер).
   Скільки підросло й полетіло нас В молодій весні, в колосистім полі, А у тебе знов та ж доріжка в клас, Той же явір наш Під вікном у школі (А. Малишко).
   Вчителько моя, зоре світова, Раднице моя на Вкраїні милій (А. Малишко).
   Минали роки, і кожен з нас усе більше і глибше усвідомлював велику ціну знанням (В. Кучер).

Вопрос № 10
Продовжіть твердження: "Присвійні займенники наш,свій,їхній змінюються за..."
   родами, числами й відмінками;
   відмінками;
   родами й відмінками;
   особами, числами й відмінками.

Вопрос № 11
Займенник його є присвійним у реченні
   Його слова як мед, а діла як полин.
   По смерть добре його посилать.
   Борони його від собак, а він тобі покаже кулак.
   Його і в ложці не спіймаєш.

Вопрос № 12
Який вказівний займенник змінюється лише за відмінками?
   той
   цей
   стільки
   такий

Запустить тест

help Помощь по сайту