VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Займенник. Розряди займенників
Описание:
Использовано: 23 раз

Запустить тестВопрос № 1
Продовжіть речення. Займенник...
   вказує на предмет і відповідає на питання хто?, що?
   вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх
   вказує на ознаку предмета і відповідає на питання який?, чий?
   називає кількість предметів іїх порядоу при лічбі
   вказує на дію предмета

Вопрос № 2
За значенням займенники поділяють на
   6 розрядів
   8 розрядів
   5 розрядів
   9 розрядів
   10 розрядів

Вопрос № 3
Усі слова є займенниками в рядку
   батьків, ясен, тямущий, будній
   ніде, абияк, навіщо, куди-небудь
   самий, кожен, деякий, інший
   ніхто, лише, так, тільки
   себе, їх, його, ні, тоді

Вопрос № 4
У фразеологізмах якого рядка вживаються займенники
   коли не тепер, а в четвер; одним рипом; де не посієш, там вродить; вгору нема коли глянути
   брати в свої руки; ніяким калачем не заманити; як той реп’ях до кожуха; не таких бачили
   баба надвоє ворожила; більше вже нікуди; ні сват ні брат; нога ніколи не буде
   бий його трясця, щоб тебе понесло по нетрях та по болотах; валитися від вітру; передати куті
   курки ніде випустити; ані слихом слихати, ані і вічі не видати; як осина на вітрі; бий тебе лиха година

Вопрос № 5
Заперечні займенники подано в рядку
   ніякий, деякий, ніщо, ніхто
   чогось, дечим, на якімсь, казна-ким
   скільки, котра, до когось, тобі
   ніким, ніщо, аніякий, нікотрому
   нічий, ністільки, хтось, ніскільки

Вопрос № 6
Усі займенники неозначені в рядку
   деякий, що-небудь, будь-хто, мій
   дещо, хтось, хто-небудь, будь-що
   дехто, будь-який, її, абищо
   щось, абихто, свого, абиякий
   якийсь, хтозна-що, що, його

Вопрос № 7
Усі займенники вказівні в рядку
   всякий, оцей, кожний, себе
   ніхто, ніщо, жоден, отой
   отой, цей, такий, остільки
   той, ніхто, усякий, кожний, ми
   котрий, твій, оцей, казна-який

Вопрос № 8
Вкажіть, у якому рядку всі слова - присвійні займенники.
   Хто? деякий, ніякий
   Що, який, оцей, усякий
   Себе, хтозна-який, вони, абиякий
   Мій, твій, наш, їхній
   Скільки, ваш, його, деякий

Вопрос № 9
Визначте кількість займенників у поданому реченні "Десь колись в якійсь країні проживав поет нещасний, тільки мав талан до віршів не позичений, а власний"(Леся Українка)
   один
   два
   три
   чотири
   жодного

Вопрос № 10
Визначте, в ролі якого члена речення вжито займенник "Три сини стояли перед батьком, як три дуби, та уважно слухали його слова" (І.Микитенко)
   підметом
   присудком
   додатком
   означенням
   обставиною

Вопрос № 11
Із запропонованих речень виберіть речення, у якому є відносний займенник
   Рідний дім - це рідний дім, завжди затишно у нім.(Нар.тв.)
   Зневажиш сам себе, зневажить світ тебе.(Нар.тв.)
   Убиваєм його молотком, а воно сміється золотом.(Нар.тв.))
   Не рубай дерево, яке дає тобі затінок. (Нар.тв.)
   Мудрим ніхто не вродився, а навчився. (Нар.тв.)

Вопрос № 12
Слово "що" є займенником у реченні
   Чому не знало серце молоде, що тільки мати може вічно ждати?
   Знай, що в світі найтяжче — це серце носить студене.
   Стояла така тиша, що було чути, як плаче надламана гілка.
   Хіба не бачите, що вся земля в якімсь чеканні дивнім мліє.
   Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати.

Вопрос № 13
З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії. "Весна відходить! Запізніла вишня Розгублено ій дивиться услід."
   підметом
   присудком
   додатком
   означенням
   обставиною

Вопрос № 14
З’ясуйте, яким членом речення є займенник у поезії. "Базар ранковий. Градом весняним Наповнені по вінця всі жаровні."
   підметом
   присудком
   додатком
   означенням
   обставиною

Вопрос № 15
Визначити речення, у якому немає займенників:
   У всякім подвір’ї – свої повір’я (Нар. творчість)
   Хороший товар сам себе хвалить (Нар. творчість).
   Хвилина годину береже (Нар. творчість)
   Цей світ - як маків цвіт (Нар.творчість)
   Усяке село своє прислів'я має (Нар.творчість)

Запустить тест

help Помощь по сайту