VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Прийменник ( самостійна робота )
Описание: Успіхів!
Использовано: 2 раз

Запустить тест



Вопрос № 1
Укажіть правильне визначення прийменника.
   Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.
   Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.
   Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
   Прийменник — самостійна частина мови, що надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм

Вопрос № 2
Укажіть рядок, у якому всі прийменники прості.
   Через, заради, поміж.
   На, до, під.
   Від, у разі, під кінець.
   Край, поперед, з-попід

Вопрос № 3
Укажіть рядок, у якому всі прийменники складені.
   До, заради, поміж.
   Край, поперед, з-попід
   На, через, уздовж.
   На відміну від, у разі, під кінець.

Вопрос № 4
Укажіть рядок, у якому всі прийменники складні.
   На відміну від, у разі, під кінець.
   На, через, уздовж.
   Задля, поперед, з-попід
   До, заради, поміж.

Вопрос № 5
Оберіть правильне твердження
   Пустунчик дістав із шафи нову книгу
   Я куштував ті млинці разів з два
   Пацієнт розмовляв з стоматологом
   Моя подруга – зі Херсона

Вопрос № 6
Укажіть речення, в яких непохідний прийменник вживається з Р.в.:
   Під лежачий камінь вода не тече.
   Без наполегливості не знатимеш вдачі.
   Його робота не лізе ні в які ворота.

Вопрос № 7
У реченні У темному лісі понад деревами довго пролітали звуки сопілки та трембіти. - вжито ... прийменники(ків). (ЗАПИСАТИ КІЛЬКІСТЬ! НАПРИКЛАД : три ) ВІДПОВІДЬ ПИСАТИ МАЛЕНЬКИМИ ЛІТЕРАТИ
Ответ: два

Вопрос № 8
У сполученні НАЗУСТРІЧ СОНЦЮ - слово НАЗУСТРІЧ прислівник чи прийменник? ЗАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ маленькими літерами ( одне слово!)
Ответ: прийменник

Вопрос № 9
У сполученні ЇХАЛА НАЗУСТРІЧ - слово НАЗУСТРІЧ прислівник чи прийменник? ( записати відповідь маленькими літерами) ОДНЕ СЛОВО!
Ответ: прислівник

Вопрос № 10
Окремо пишемо всі прийменники в рядку
   у/справі, з/метою, згідно/з
   за/для, по/під, відповідно/до
   на/відміну/від, з/поміж, із/над
   по/за, по/близу, незалежно/від

Вопрос № 11
Прийменник В слід уживати в рядку
   побачив (у, в) театрі
   підтримати (в, у) хвилюючий момент
   плавала (у, в) океані
   залишитися (у, в) своєму класі.

Вопрос № 12
Граматично правильно побудовано словосполучення
   Конспект по хімії
   Перекладати англійською
   На протязі року

Запустить тест

help Помощь по сайту