VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення № 1
Описание:
Использовано: 10 раз

Запустить тестВопрос № 1
М'який знак потрібно ставити в усіх словах у рядку
   порт..єра, віз..міть, пул..с
   здебіл..шого, слиз..ко, волин..ський
   діл..ниця, емал..ований, просиш..
   щіл..ний, їдал..ня, інтер..єр

Вопрос № 2
Апостроф треба писати в усіх словах у рядку
   м..якенький, тьм..яніти, комп..ютер
   в..язати, ф..юзеляж, від..їстися
   в..їжджати, бур..янець, суб..єкт
   під..яремний, харків..янин, кучер..явий

Вопрос № 3
Літеру С треба писати в префіксах усіх слів у рядку
   не(з,с)проста, (з,с)формувати, бе(з,с)людний
   (з,с)питати, (з,с)підлоба, бе(з,с)силий
   (з,с)пресувати, (з,с)сунути, (з,с)хибити
   (з,с)хвалити, (з,с)похватитись, (з,с)тихнути

Вопрос № 4
Фразеологічний зворот використаний у реченні
   Вір до кінця у власні сподівання.
   Люди, які втілюють ідеї та поширюють їх, керують світом.
   Є найзначиміша дума на світі - дума про хліб.
   Як стрінуся з освіченим чоловіком, то в мене аж душа радіє.

Вопрос № 5
Усі слова треба писати через дефіс у рядку
   батько/мати, важко/хворий, звіробій/трава
   дівчина/красуня, багато/тисячний, великий/превеликий
   видимо/невидимо, середньо/вічний, контрольно/вимірювальний
   вовк/жаднюга, суспільно/політичний, радий/радісінький

Вопрос № 6
Визначте правильне тлумачення фразеологізма "спуститися з неба на землю"
   зрозуміти щось важливе
   порівняти мрії та дійсність
   сприймати дійсність реально
   вважати всі зусилля марними

Вопрос № 7
Префікс ПРИ- треба писати в усіх словах у рядку
   (при, пре)чесати, (при, пре)тихлий, (при, пре)швидкий
   (при, пре)садибний, (при, пре)боркати, (при, пре)леглий
   (при, пре)класти, (при, пре)нести, (при, пре)красний
   (при, пре)швидшити, (при, пре)тихий, (при, пре)цілитися

Вопрос № 8
Потребує редагування словосполучення
   провідний спеціаліст
   копіювальна машина
   колишній офіцер
   оточуюче середовище

Вопрос № 9
Букву И треба писати в усіх словах у рядку
   зап..сник, зах..щати, л..вада
   забр..ніти, п..ріг, дерев..на
   кр..витися, закост..нілий, мереж..во
   задушл..вий, кр..шталь, кр..мезний

Вопрос № 10
У переносному значенні вжите виділене слово в реченні
   ВЕСНА іде, красу несе, а тій красі радіє все.
   Все вище, вище й вище я здіймався на КРИЛАХ мрій.
   Мене спиняє біла піна гречок, запашна, легка, наче збита КРИЛАМИ бджіл.
   Люблю ВЕСНУ, та хто її не любить, коли вона цвіте, як пишний сад.

Вопрос № 11
Антоніми вжито в реченні
   Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня!
   Сусідський пес не зрозумів моїх добрих намірів, моєї гуманної місії.
   Добра від добра не чекають.
   Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди.

Вопрос № 12
Орфографічну помилку допущено в написанні слова
   природно-кліматичних
   соціальноекономічних
   Київській
   давньоруське

Вопрос № 13
Від поданих іменників утворітьт прикметники за допомогою суфікса -СЬК-. У всіх прикметниках треба писати суфікс -ЦЬК- у рядку
   Кременчук, баск
   Чукотка, Кодак
   Случ, Кагарлик
   ткач, Нью-Йорк
   Саки, козак

Вопрос № 14
Усі слова треба писати разом у рядку
   суспільно/політчний, західно/німецький, тридцяти/тисячний
   тьмяно/зелений, агро/фірма, високо/поважний
   всюди/хід, південно/український, відео/техніка
   перекоти/поле, суспільно/корисний, жовто/гарячий

Вопрос № 15
Потребує редагування речення
   Двоє учнів відсутні через хворобу.
   Навчатися іноземній мові ніколи не пізно.
   Конкурсні роботи треба оформити відповідно до вимог.
   Дякуємо вам за таку гостинність.
   У цьому заході беруть участь лише старшокласники

Вопрос № 16
Із поданих у дужках слів кожен із варіантів можливий у реченні
   Рекламу розмістили в найбільш (ЛЮДНИХ, ЛЮДЯНИХ) місцях міста.
   Зрілість людська виростає з боротьби. Часто з боротьби зі своїми сумнівами (ВАГАННЯМИ, КОЛИВАННЯМИ).
   Тато мій - рішуча людина, хоч і мрійник. Ці якості в людині не поєднуються, але тато, мабуть, (ВИНЯТОК, ВИКЛЮЧЕННЯ).
   На фото: П. Тичина - у центрі, М. Вінграновський (ЗЛІВА, ЛІВОРУЧ), В. Шевчук (СПРАВА, ПРАВОРУЧ).
   У народній медицині мед має (ЛІКУВАЛЬНІ, ЛІКАРСЬКІ) властивості.

Вопрос № 17
Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку
   проїз..ний, зліс..ний, пристрас..ний
   віс..ник, доблес..ний, зап'яс..ний
   корис..ний, гіган..ський, улес..ливий
   ус..ний, шіс..надцять, швидкіс..ний
   безболіс..ний, совіс..ний, контрас..ний

Вопрос № 18
Апостроф треба писати в усіх словах у рядку
   в..юн, подвір..я, Солов..йов
   без..язикий, дит..ясла, пір..я
   Св..ятослав, з..явитися, від..ємний
   різьб..яр, полум..я, роз..єднаний
   Заполяр..я, дзв..якнути, з..юрмитися

Вопрос № 19
Визначте правильне тлумачення фразеологізму "ЗАЛИВАТИ ЗА ШКУРУ САЛА"
   збагачувати когось
   вигодовувати когось
   дошкуляти комусь
   бажати комусь

Вопрос № 20
М'який знак не треба писати в усіх словах у рядку
   домен..щик, сер..йозний, Ткач..ов, стіл..чик
   хар..ківський, плач..те, рибал..ський, сторон..ці
   перевір..те, пан..ство, т..мяний, кін..чик
   чигирин..ський, на сопіл..ці, ріж..те, лазур..ю
   спіл..чанський, лан..цюжок, Коростил..ов, кур..йозний

Вопрос № 21
Виділене слово має значення "той, що містить води понад міру" в рядку
   ВОДЯНА стихія
   ВОДНИЙ постір
   ВОДЯВІ очі
   ВОДЯНИСТИЙ виноград

Вопрос № 22
Прикменник "книжний/книжна" може поєднуватися зі словом у рядку
   обкладинка
   стиль
   ринок
   шафа

Вопрос № 23
Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -СЬК-. Не відбувається чергування в групах приголосних у всіх словах у рядку
   Іртиш, чех
   Цюріх, казах
   Буг, Чорнухи
   Гаага, Виборг
   Париж, калмик

Вопрос № 24
В усіх словах не потрібно писати апостроф у рядку
   подзв..якувати, присв..ячений, Солов..йов, дит..ясла
   різдв..яний, різб..яр, кур..йоз, Мін..юст
   бур..як, Св..ятослав, В..ячеслав, к..ювет
   мавп..ячий, транс..атлантичний, поцв..яховий, б..юро
   горохв..яник, тьм..яний, транс..європейський, з..йомка

Запустить тест

help Помощь по сайту