VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Відмінювання і правопис порядкових числівників
Описание:
Использовано: 0 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть правильне твердження:
   порядкові числівники змінюються тільки за родами та числами;
   порядкові числівники змінюються тільки за відмінками та числами;
   порядкові числівники ‒ різновид кількісних.

Вопрос № 2
Числівник - це повнозначна частина мови, яка
   має значення предметності;
   означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі;
   виражає ознаку або властивість предмета

Вопрос № 3
Числівники за значенням поділяються на:
   кількісні й порядкові
   прості й складні
   назви істот і неістот

Вопрос № 4
Визначте речення, у якому використано числівник
   Сьогодні він отримав одиницю
   Назавтра треба було вивчити п'ять предметів
   Це було вже не вперше.

Вопрос № 5
Позначте речення, у якому вжито порядковий числівник.
   Один за одним промчали вершники
   За умовою змагання вони мусили десять разів оббігти це коло
   Восьмий вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер

Вопрос № 6
Виділіть речення, яке слід відредагувати
   Реве віл на сто гір, на сто кроків, на сто потоків
   Що то за птах, що на вісьмох гонах?
   У сім няньок дитина без носа

Вопрос № 7
Який порядковий числівник відмінюємо, як прикметник м’якої групи?
   три
   чотири
   п'ять

Вопрос № 8
Укажіть рядок, у якому є помилка:
   тридцять третього;
   дев’яносто другого;
   дев’яноста другого;

Вопрос № 9
Яким членом речення зазвичай виступає порядковий числівник?
   підмет;
   присудок;
   означення;

Вопрос № 10
Третина, половина, чверть ¬‒ це
   прикметники;
   іменники;
   числівники;

Вопрос № 11
У якому відмінку вжито порядковий числівник у реченні: «Перше ім’я Міккі Мауса – Монтімер»?
   називний;
   родовий;
   давальний;

Вопрос № 12
У якому відмінку вжито порядковий числівник у реченні: «До 1946 року Міккі Мауса озвучував сам Уолт Дісней»?
   називний;
   родовий;
   давальний;

Запустить тест

help Помощь по сайту