VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Тематичне оцінювання з теми "Цикли в python"
Описание:
Использовано: 15 раз

Запустить тестВопрос № 1
Яким буде останнє надруковане значення у результаті виконання циклу: for i in range(1,10): рrint (i)
   1
   9
   10
   11

Вопрос № 2
Яким буде останнє надруковане значення у результаті виконання циклу? for i in range(3, 10, 3): рrint (i)
   6
   8
   9
   10

Вопрос № 3
Яке значення а буде веведено на екран: a=0 for i in range (1,5): a=a+10 рrint (a)
   0
   10
   30
   40
   50

Вопрос № 4
Скільки разів виконається цикл? a=0 for i in range (1,5): a=a+10
   0
   4
   5
   10

Вопрос № 5
Скільки разів буде виведено х? x=1 while x<=5: x=x+1 рrint (x)
   0
   1
   3
   2
   6

Вопрос № 6

Дати відповідь на питання:
   0
   1
   4
   5
   6

Вопрос № 7
Чи може бути від’ємним крок змінювання у циклі while?
   так
   ні

Вопрос № 8

Дати відповідь на питання
   число n
   цілі числа від 1 до і
   цілі числа від 1 до 10
   цілі числа від 1 до n

Вопрос № 9
Який оператор здійснює вихід із циклу навіть у тому випадку, коли умова виконується і не всі операції ще виконані?
   continue
   exit
   quit
   break

Вопрос № 10

Дати відповіді на питання
   результат попарного множення чисел від 1 до 10
   числа від 1 до 11, що діляться націло на 3
   парні числа від 1 до 100
   числа від 1 до 11, що діляться націло на 2

Вопрос № 11
Який оператор перериває роботу циклу та переходить на наступну ітерацію циклу?
   break
   continue
   exit
   quit

Вопрос № 12


Яким буде результат виконання програми?
Ответ: 1

Вопрос № 13


Яким буде результат виконання програми?
Ответ: 1

Вопрос № 14


Яким буде результат виконання програми?
Ответ: 1

Вопрос № 15


Яким буде результат виконання програми?
Ответ: 2

Вопрос № 16


Яким буде результат виконання програми?
Ответ: -1

Вопрос № 17


Запишіть результат виконання програми
Ответ: 4

Вопрос № 18
Яким буде результат виконання даного коду? for x in range(-3, 4): if x ==0: рrint ('На 0 не можна ділити') continue y=1/x рrint ("y =", y)


Запустить тест

help Помощь по сайту