VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Розв'язування задач за доромогою циклів
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Оператор break:
   перериває нескінчений цикл
   передає управління на початок циклу
   перериває цикл і повертає управління на початок циклу
   завершує виконання програми

Вопрос № 2
Оператор continue:
   перериває нескінчений цикл
   передає управління на початок циклу
   перериває цикл і повертає управління на початок циклу
   завершує виконання програми

Вопрос № 3
Фрагмент коду for i in range (5): i=i+1 s=5*i
   записаний правильно
   записаний неправильно
   програма некоректно але буде працювати
   програма буде видавати помилку

Вопрос № 4
Фрагмент коду for i in range (5) k=k+1 записаний:
   правильно
   неправильно
   програма збуде працювати некоректно
   програма буде видавати помилку

Вопрос № 5
Фрагмент коду for i in range (5): k=k+1 записаний:
   правильно
   неправильно
   програма буде працювати
   програма буде видавати помилку

Вопрос № 6
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта: s = 0 for k in range(3,11): s = s + k (s)
Ответ: 52

Вопрос № 7
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта після виправлення помилок: a = 23 b = 4 while a > b if a % 2 == 0 b = b + a else: a = a – 2 * b + 1 (b)
Ответ: 20

Вопрос № 8
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта після виправлення всіх помилок: s = 0 for k in range(-5,11): s = s + 2 * k (s)
Ответ: 80

Вопрос № 9
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта після виправлення всіх помилок: s = 1 for k in range (1:30): s = (k - 5) * s (s)
Ответ: 0

Вопрос № 10
В результаті виконання програми, записаної нижче при виправленні всіх помилок на екран буде виведено два числа A і B. Вкажіть таке найбільше число x, при введенні якого на екран буде виведено спочатку 3, а потім 5. x = int (input () A = 0 B = 0 while x> 0: A = A + 1 if B< x% 10: B = x% 10 x = x // 10 (A) (B)
Ответ: 555

Вопрос № 11
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта після виконання всіх помилок: c = 0 m = 123 while m> 1: d = m% 10 c = (c + d) * 10 m = m // 10 (c)
Ответ: 320

Вопрос № 12
Визначте, що буде надруковано в результаті виконання наступного скрипта після виконання всіх помилок: z = 30 for n in range (30): if n> 10: z = z - n else: z = z + n (z)
Ответ: -295

Запустить тест

help Помощь по сайту