VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Стилістичні особливості слів іншомовного походження. Правопис слів іншомовного походження
Описание:
Использовано: 7 раз

Запустить тестВопрос № 1
Власне українські слова - це
   давно засвоєні з інших мов слова, що стали звичними у нашій мові
   слова, що з'явилися в нашій мові у процесі її розвитку
   слова, що вийшли з ужитку, застаріли
   нові слова, що зовсім недавно з'явилися у мові
   слова, що вживаються лише на певній території

Вопрос № 2
Відомості про походження і значення запозичених слів можна знайти у
   тлумачному словнику
   орфографічному словнику
   словнику іншомовних слів
   філософському словнику
   словнику синонімів

Вопрос № 3
Що означає слово "автентичний"
   давній
   справжній, відповідний оригіналові
   місцевий, корінний
   діалектний
   символічний

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей щодо вживання слів іншомовного походження
   необхідно вживати слова іншомовного походження у ділових документах
   не слід використовувати іншомовні слова, якщо в украхнській мові є їх прямі відповідники
   не можна використовувати в одному документі (тексті) іншомовне слово та його український відповідник
   при виборі запозиченого чи власне українського слова перевагу потрібно надавати запозиченому
   треба використовувати іншомовні слова лише в тому значенні, у якому вони зафіксовані в сучасних словниках, а якщо є синоніми - добирати найточніші відповідники, виходячи з контексту

Вопрос № 5
Лише іншомовні слова подано у варіанті
   ангіна, футляр,грація
   фініш, матч, шовковиця
   хокей, бухгалтер, держава
   клоун, автономія, галузь
   симпозіум, комфорт, захоплення

Вопрос № 6
Лише іншомовні слова подані у варіанті
   кеглі, атлетика, пивовар
   курорт, гантелі, касир
   баланс, афоризм, мельник
   затишок, хобі, гласність
   монтаж, тариф, смородина

Вопрос № 7
Знайдіть речення, яке не потребує редагування
   Проблема збереження навколишнього середовища являється нині однією з найважливіших
   Усі, без виключення, депутати проголосували за внесення поправки до закону.
   В уяві письменника постають прекрасні пейзажі української природи.
   В екстремальних умовах у тварин понижується здібність до розмноження.
   Упродовж року студенти брали участь у численних культурно-масових міроприємствах.

Вопрос № 8
Прочитайте речення. Розумію, що ти звик до свого садка, до цього парку(1), але як тільки підеш до школи(2), швидко адаптуєшся(3), у твоєму класі(4) буде багато друзів. Стилістично невиправданим у цьому реченні є іншомовне слово, позначене цифрою
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 9
Прочитайте речення. Живу увагу(1) аудиторії(2) викликала лекція(3) професора(4) про глобальне потепління(5). Стилістично невиправданим є слово під номером
   1
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 10
Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
   такс...ст, реч...татив, Брат...слава
   бр...танець, федерац...я, Пак...стан
   к...нджал. соц...аліст, Мадр...д
   кос...нус, Кембр...дж, асоц...ація
   пр...зидент, карат...ст, Ват...кан

Вопрос № 11
Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
   т...нденція, каз...но, Аргент...на
   ч...пси, сп...ртовий. Ваш...нгтон
   дез...нфекція. д...зель. кор...да
   шн...цель, д...лема, ч...лійський
   м...грень, коаліц...я, Мекс...ка

Вопрос № 12
Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
   пар..., в...тамін, к...ргиз
   м...шень, соц...олог, Ч...каго
   Флор...да. нотар...ус, к...моно
   сандв...ч, ек...паж. Дон К...хот
   Мер...ме, станц...я, шп...нат

Вопрос № 13
Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
   г...рлянда, лаб...ринт, Т...бет
   апеляц...я, грац...озний, класиф...кація
   сп...раль, к...ргиз, пр...оритет
   інц...ндент, б...сквіт, аж...отаж
   провінц...я, пав...льйон, с...нус

Вопрос № 14
Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка
   Апол...он, ан...али, тон...а
   Філіп...іни, кол...егія, одіс...ея.
   От...ава, брут...о, артил...ерист
   Лозан...а, колон...а, пан...а
   Коп...енгаген, пан...і, ім...іграція

Вопрос № 15
Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку
   монументальна стел...а
   цікава кампанел...а
   новозбудована віл..а
   потужність один ват...
   гам...а-проміння

Вопрос № 16
Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
   трол...ейбус, ан...али, дис...идент
   бас...ейн, мадон...а, еф...ективний
   гол...івудський, імпрес...іонізм, вет...о
   мес...а, контр...озвідка, хоб...і
   режис...ер, грам...атика, ел...егія

Вопрос № 17
М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   н...юанс, Пхен...ян, компан...йон
   монпанс...є, біл...ярд, пас...янс
   модел...єр, бутон...єтка, л...юстра
   конферанс...є, Н...ютон, мал...ярія
   ател...є, кан...йон, кур...йоз

Вопрос № 18
Мякий знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
   квінтил...йон, вол...єр, прес-па...є
   ал...фонс, гіл...йотина, сек...юриті
   Джул...єтта, лос...йон, р...юш
   він...єтка, бракон...єр, пен...юар
   кабал..єро, кал...ян, резюме

Вопрос № 19
Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка
   дистриб...ютор, б...юджет, ін...єкція
   кар...єра, ад...ютант, р...юкзак
   суб...єкт, Рив...єра, М...юллер
   кон...юктивіт, миш...як, бар...єр
   інтерв...ю, прем...єр, п...юре

Вопрос № 20
Апостроф на місці пропуску треба ставити в усіх словах рядка
   к...янті, кон...юктура, П...ємонт
   валер...яна, ридик...юль, вар...єте
   прем...єра, Барб...юс, ар...єргард
   круп...є, Х...юстон, М...юнхен
   ад...ютант, манік...юр, В...єтнам

Вопрос № 21
НЕМАЄ орфографічних помилок у варіанті
   фіеста, парфюми, єпископ
   етикет, кутюрьє, Стелла
   брошура, шприц, ілюзія
   парфумерія, діез, фейєрія
   жульєн, парашют, фойє

Вопрос № 22
Орфографічну помилку ДОПУЩЕНО в рядку
   експериментальний парашут
   джинсовий піджак
   бразильський телесеріал
   політика індустріалізації
   дезинтеграційна ідеологія

Запустить тест

help Помощь по сайту