VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Узагальнення "Людина в соціокультурному просторі"
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Сукупність людей , об'єднаних певними відносинами , зумовленими способом виробництва матеріальних і духовних благ, які змінюються упродовж історії...
   організація
   суспільство
   інститут
   стратифікація

Вопрос № 2
Оберіть 3 характерні ознаки суспільства
   організація праці
   сталість
   високий рівень освіти
   спільність території проживання
   цілісність

Вопрос № 3
Розташування людей за соціальною ієрархією згори вниз відбувається за критеріями нерівності , оберіть їх :
   рівень освіти
   доступ до влади
   грошовий обіг
   престиж професії
   неоднаковий прибуток

Вопрос № 4
Співіснування в межах однієї країни багатьох культур, жодна з яких не є панівною...
   конфесійність
   багатонаціональність
   полікультурність

Вопрос № 5
Позначте три складові комунікації.
   відправник — той, хто говорить, пише, малює тощо;
   спонукання до дії та вплив на людей
   повідомлення — те, що відправник передає, тобто певним чином закодоване повідомлення в усній мові, письмі, малюнку, пісні тощо;
   отримувач — той, хто намагається зрозуміти суть повідомлення та, відповідно, сприймає його
   об’єднання (творення спільноти) за допомогою мови чи знаків

Вопрос № 6
Невербальна комунікація виражена
   мовою
   жестами, поглядом, символами
   мовчанням
   письмом

Вопрос № 7
Усталена, стандартна часто спрощена, думка про соціальні групи чи про окремих індивідів як представників цих груп...
   упередження
   стереотипи
   забобони

Вопрос № 8
Заповніть пропуски: Уперше термін "стереотип" саме в цьому значенні використав класик американської журналістики _________, який у ____році опублікував працю"Громадська думка".
Ответ: Волтер Ліппман 1922

Вопрос № 9
Навмисне обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян за їхньою расовою чи національною належністю , політичними чи релігійними переконаннями, статтю тощо...
   Антисемітизм
   Фобія
   Дискримінація
   Расизм

Вопрос № 10
Нетерпимість чи неприязне ставлення до когось або чогось чужого, незнайомого та незвичного...
   Расизм
   Антисемітизм
   Гандікалізм
   Ксенофобія
   Ейджизм

Вопрос № 11
Політика і процес, що передбачає збільшення ступеня участі та отримання більших можливостей у соціальному житті й навчанні для всіх людей незалежно від фізіологічних чи психологічних особливостей...
   толерантність
   інклюзія
   терпимість

Вопрос № 12
Зіткнення сторін, поглядів, сил...
   суперечка
   сварка
   конфлікт

Вопрос № 13
Оберіть моделі поведінки у конфліктних ситуаціях
   консенсус
   компроміс
   переговори
   співпраця
   ухиляння

Вопрос № 14
При розв'язанні конфлікту процес, під час якого зустрічаються дві або більше сторін за присутності третьої нейтральної сторони...
   переговори
   медіація
   співпраця

Вопрос № 15

Схема відображає
   види конфліктів
   причини конфліктів
   стадії конфліктів
   наслідки конфліктів

Запустить тест

help Помощь по сайту