VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: узагальнення "Особистість та її ідентичність."
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Як називається особа, яка належить до постійного населення певної держави, має нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у межах її території, так і поза нею?
   громадянин
   особистість
   персона
   індивід

Вопрос № 2
Агент соціалізації, який впливає на людину впродовж усього життя, - це…
   освіта
   школа
   виховання
   сім`я

Вопрос № 3
Окремі елементи власної ідентичності можна змінювати
   під тиском родини
   це особистий вибір кожного
   під впливом обставин
   ніколи не можна змінювати

Вопрос № 4
Яке з визначень характеризує поняття соціальна роль
   позиція індивіда у взаєминах з іншими, пов’язана з певними правами та обов’язками
   сукупність ролей, відповідно до статусу
   соціальний статус
   поведінка, яку очікують від того, хто має певний соціальний статус

Вопрос № 5
Субкультура – це …
   сукупність деяких інтерпретованих норм і цінностей традиційної культури, що функціонує як культура певного шару суспільства, особлива форма організації людей
   матеріальні та духовні надбання людства
   творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей
   уміння особи активно пристосовуватися до мінливих умов дійсності

Вопрос № 6
Оберіть продовження речення. Те,що кожна людина є певною мірою природною істотою і зберігає в собі якісь властивості своїх предків, є проявом
   біологічного
   соціального
   тілесного
   духовного

Вопрос № 7
Оберіть визначення поняття: Особистість – це
   індивід, який має здатність перетворювати себе та навколишню дійсність
   стійкий комплекс якостей, цінностей, властивостей, набутий під впливом відповідної культури суспільства і конкретних соціальних груп, до яких вона належить
   результат взаємодії історико-культурних і соціально-економічних умов життєдіяльності людини
   сукупність соціальних норм і цінностей, якими людина керується в процесі практичної діяльності

Вопрос № 8
Соціалізація — це:
   набуття соціальних статусів
   процес інтеграції індивіда у суспільство
   пристосування до умов навколишнього середовища
   пристосування до думки інших людей

Вопрос № 9
Здатність змінювати своє положення задля досягнення найкращих можливих умов, розкриття власних можливостей, - це
   мобільність
   комунікабельність
   адаптивність
   самореалізація

Вопрос № 10
Процес соціалізації проходить у період ...
   юнацтво
   зрілість
   дитинство
   протягом всього життя

Вопрос № 11
Здатність створювати і знаходити нові оригінальні ідеї, відхиляючись від прийнятих схем мислення успішно вирішувати завдання нестандартно- це
   здібність
   оригінальність
   творчість
   креативність

Вопрос № 12
Совість - це
   оцінка і контроль оточення
   зовнішній регулятор своїх вчинків
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед собою,людьми, суспільства в цілому
   усвідомлення себе людиною

Вопрос № 13
Виберіть із переліку ознаки, зазвичай притаманні субкультурі
   підтримується основною частиною суспільства
   її члени мають своєрідні смаки та уподобання
   в її основі лежить прагнення виокремитися
   існує у вигляді організації, зареєстрованої органами влади

Вопрос № 14
Усталена законодавством форма стосунків між чоловіком і жінкою називається
   субкультура
   родина
   сім'я
   шлюб

Вопрос № 15
Моральне ставлення до самого себе , внутрішнє визнання, самоповага...
   совість
   честь
   гідність

Запустить тест

help Помощь по сайту