VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Поняття соціалізації.Соціалізація в сім'ї.
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Соціалізація (від лат. — суспільний) — це
   моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага
   зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших.
   процес засвоєння людиною певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства.
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми.

Вопрос № 2
Соціалізація відбувається в
   сім'ї
   школі
   в оточенні друзів
   всі варіанти правильні

Вопрос № 3
Дев'ятирічний Максим, копіюючи поведінку батька, завжди бере у мами важкі сумки з продуктами, допомагає їй під час прибирання квартири. Це приклад:
   батьківської турботи
   сімейного виховання
   впливу соціального середовища
   рольової гри

Вопрос № 4
Знайдіть варіант, що описує усі риси соціалізації :
   завершується з настанням зрілості людини
   неможлива поза суспільством, пов'язана з освоєнням соціальних ролей, пов'язана із засвоєнням культурних норм
   можлива поза суспільством, не включає процес виховання
   не включає процес самовиховання, пов'язана з освоєнням соціальних ролей, пов'язана із засвоєнням культурних норм

Вопрос № 5
Протягом якого терміну проходить соціалізація?
   протягом всього життя
   протягом дитинства
   протягом юності
   нема правильної відповіді

Вопрос № 6
Першою ланкою соціалізації особистості є
   сім'я
   дитячий садок
   школа
   виховання

Вопрос № 7
У сім'ї М. п'ятирічна дитина. Бабуся готує дитину до школи. Яку функцію сім'ї ілюструє цей приклад?
   репродуктивну
   економічну
   розважальну
   виховну

Вопрос № 8
Сім'я на відміну від інших малих груп характеризується
   високою політичною активністю
   спільністю побуту
   спільними захопленнями
   професійним зростанням

Вопрос № 9
Цей тип сім'ї є найпоширенішим типом сім’ї в сучасному суспільстві, коли сім'я складається із дружини, чоловіка та їхніх дітей
   Змішана сім’я
   Нуклеарна (ядерна, від латинського nucleus — ядро) сім’я
   Однопоколінна сім’я
   Розширена сім’я

Вопрос № 10
Якої сім'ї не буває?
   змішаної
   неповної
   багатоскладової
   авторитарної

Вопрос № 11
Коли партнерські (демократичні) відносини у родині, таку сім'ю називають...
   демократична
   авторитарна
   горизонтальна
   верттикальна

Запустить тест

help Помощь по сайту