VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Індивід. Особа. Громадянин. Ідентичність. Гідність і совість.
Описание:
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Особистість - це
   розумне використання своїх громадянських прав
   людина, яка ототожнює себе з певною країною
   людина, вихована суспільством
   біологічна істота, що народилася

Вопрос № 2
Це біологічна істота, що народилася,кожний окремо існуючий живий організм
   громадянин
   індивід
   ідентичність
   особа

Вопрос № 3
Унікальне втілення загального та особливого в людині називається
   Громадянськість
   індивідуальність
   самоідентичність
   людяність

Вопрос № 4
Свідоме й активне виконання громадянських обов’язків, розумне використання своїх громадянських прав - це
   Громадянськість
   самоідентичність
   індивідуальність
   політичність

Вопрос № 5
Як називається особа, яка належить до постійного населення певної держави, має нормативно закріплений статус, користується захистом держави як у межах її території, так і поза нею?
   персона,
   особистість,
   громадянин,
   індивід.

Вопрос № 6
Ідентичність розглядається як ядро особистості, і вона пов’язана з
   належністю до певної держави
   активною й творчою діяльністю, наявністю власної життєвої позицї
   біологічною характеристикою організму
   усвідомленням власного «Я», власної унікальності, індивідуальності та неповторності.

Вопрос № 7
Ідентичність людини ґрунтується на
   її правах і обов'язках
   її самосвідомості
   її освіті
   її вихованості

Вопрос № 8
Гідність — це
   зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших
   моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми
   усвідомлення власного «Я»

Вопрос № 9
Гідність — це
   зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших
   моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми
   усвідомлення власного «Я»

Вопрос № 10
Гідність — це
   зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших
   моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми
   усвідомлення власного «Я»

Вопрос № 11
Гідність — це
   зовнішнє визнання, оцінка дій, діяльності людини з боку інших
   моральне ставлення до самого/самої себе, внутрішнє визнання, самоповага
   усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми
   усвідомлення власного «Я»

Вопрос № 12
Психологічне явище, яке характерне для людини. Це усвідомлення особистістю своїх обов’язків і відповідальності перед людьми
   совість
   ідентичність
   довіра
   пізнання

Вопрос № 13
- належить людині від народження, вона не відчужується й не передається, не залежить від матеріального та психічного стану, це як свого роду «кредит довіри», який дає людині можливість розвиватися і вдосконалюватися
   совість
   гідність
   ідентичність
   честь

Вопрос № 14
Головна функція совісті
   контроль
   самоконтроль
   розвиток
   спілкування

Вопрос № 15
Головна функція совісті
   контроль
   самоконтроль
   розвиток
   спілкування

Запустить тест

help Помощь по сайту