VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Парадигми та технології програмування
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Яка сутність каскадної методології розробки програмного забезпечення (ПЗ)?
   Передбачає перевірку відповідності потрібних параметрів ПЗ таким, якими вони мають бути в дійсності, із можливістю внесення змін у ході кожного етапу
   Описує послідовний процес виконання всіх етапів проекту: перехід до попереднього етапу неможливий. Внесення змін до виконаного етапу можливе тільки повторенням всіх етапів спочатку
   Базується на кількох циклах повторень усіх етапів. На кожному циклі кожен етап виконується паралельно з аналізом отриманого результату

Вопрос № 2
Яку з методологій розробки ПЗ називають водоспадною?
   V-модель
   Каскадна
   Ітераційна

Вопрос № 3
Що з наведеного є означенням розподіленої системи контролю версій?
   СКВ, у якій база змін файлів зберігається у спеціальному форматі на диску з можливістю відтворення вигляду будь-якого файла
   СКВ, у якій всі версії файлів зберігаються на сервері, до якого звертаються клієнти, щоб отримати необхідні копії
   СКВ дозволяє клієнту, окрім копії необхідних версій файлів, отримати із сервера всі версії збережених файлів

Вопрос № 4
Що таке архітектура ПЗ?
   Метод розробки ПЗ, який для візуалізації, опису, проектування, документування архітектури ПЗ використовує графічні моделі
   Система, яка є сукупністю взаємопов’язаних підсистем, об’єднаних одним завданням до функціонування
   Набір правил організації структурних компонентів в єдину систему: сукупність структурних компонентів системи і зв’язків між ними; взаємозв’язок окремих елементів системи; ієрархію підсистем, об’єднаних структурними компонентами
   Структура, що складається з програмних компонентів, їхніх інтерфейсів і опису засобів об’єднання компонентів в єдину систему

Вопрос № 5
Що з наведеного є характеристикою поняття ектора?
   На діаграмі прецедентів є сутністю
   У програмуванні є класом
   За правилами мови візуального моделювання зображують у вигляді людини
   Застосовуються для опису зовнішніх вимог до нового ПЗ або вимог удосконалення та зміни вже існуючого

Вопрос № 8
Як називають діаграму, створену засобами табличного процесора та на якій відображено назви складових етапів виконання роботи й часові інтервали виконання (системи Smartsheet і Мегаплан використовують такі діаграми для відстеження виконання завдань проекту)? Запишіть одним словом українською мовою з великої літери.
Ответ: Ганта

Запустить тест

help Помощь по сайту