VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Правопис кількісних числівників. Основні орфограми
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Визначте рядок, у якому використано кількісний числівник
   Сьогодні він отримав одиницю
   Це було вже не вперше
   Він замислився, як нарешті отримати хоча б сімку
   Назавтра треба було вивчити п'ять предметів
   Під тисячолітнім платаном розташувалися музиканти

Вопрос № 2
Допущено помилку у відмінюванні числівника
   п'ятдесяти двох
   дев'яноста сьома
   на сімдесяти шести
   двадцятьма чотирьома
   дев'ятьомастами сорока

Вопрос № 3
Допущено помилку у відмінюванні числівника
   шестидесяти семи
   сорока вісьмоса
   на двохстах п'яти
   вісімдесятма одним
   чотириста дві

Вопрос № 4
Правильною є відмінкова форма числівника
   п'ятидесяти шести
   семистами трьома
   дев'яноста чотирма
   шістдесяти шести
   (на) сорока п'ятьох

Вопрос № 5
Правильною є відмінкова форма числівника
   ста сорока п'ятьма
   сто сорок п'яти
   стам сорокам п'ятьом
   ста сорока п'ятьма
   (на) ста сороках п'яти

Вопрос № 6
Позначте рядок, у якому правильно записано числівники
   двадцятьох, вісмох, , вісісдесятма, п'ятьох
   п'ять. шість, дванадцять, шістнадцять
   шістьма, вісімдесяти, чотирьох, тринадцятьох
   чотирма, десять, дванадцтох, сімьдесят
   чотирнадцятма, двадцятьох, тридьцятеро

Вопрос № 7
Вкажіть числівник, у якому на місці пропуску пишеться м'який знак
   вісім...десяти
   п'ят...десят
   чотир...ох
   тридцят...ма
   шіст...надцять

Вопрос № 8
Вкажіть числівник, у якому в непрямих відмінках пишеться м'який знак
   сто
   сімдесят
   тисяча
   один
   вісім

Вопрос № 9
Вкажіть числівник, у якому в непрямих відмінках відбувається чергування голосних
   шість
   вісім
   тринадцять
   сорок
   сім

Вопрос № 10
Визначте рядок, у якому всі числівники стоять у Родовому відмінку і записані правильно
   девяти, шістнадцятиьох, восьми,тридцяти сіми
   дев'ятьох, шістнадцятьох, вісьмох, тридцяти сімох
   трьох, чотирьом, тринадцяти, двадцятьох
   чотирьох, вісімдесятьох, шістдесятьох, дев'ятисот трьох
   одним, пятьма, двадцятьма чотирма, сімнадцятьма

Вопрос № 11
Виберіть рядки, у яких числівники стоять в Орудному відмінку і записані правильно
   одною, вісім, дев'ятнадцяти, сорока
   вісьма, одним, дев'ятнадцятьма, сорока
   вісьмом, одного, сорокам, дев'ятнадцятьом
   сімдесятьом, п'ятьмастами, шістьмастами, двомастами
   сімдесятом, п'ятьмастами, шестистами, двомастами

Вопрос № 12
Правильною є відмінкова форма числівника
   дев'ятисот дев'яносто дев'ять
   дев'ятьохсот дев'яноста дев'[яти
   дев'ятистам дев'яностам дев'ятьом
   дев'ятьмастами дев'яноста дев'ятьма
   (на) дев'ятистах дев'яноста дев'яти

Запустить тест

help Помощь по сайту