VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Модуль tkinter
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
Як правильно здійснити імпорт методів бібліотеки tkinter?
   tkinter import *
   import from tkinter *
   import tkinter *
   from tkinter import *

Вопрос № 2
Яку конструкцію потрібно застосувати, аби призначити кнопці but1 подію натискання правої клавіші миші, з подальшим виконанням функції function_1?
   but1.bind("< Button-1 >", function_1)
   but_1.bind("< Button-3 >", function_1)
   but1.bind("< Button-2 >", function_1)
   but1.bind("< Button-3 >", function_1)

Вопрос № 3
Інструкція для створення головного вікна має таку структуру:
   root = Tk
   root = Tk{}
   root = Tk()
   root = Tk[]

Вопрос № 4
Модуль tkinter використовується для:
   виведення отриманого результату на екран
   введення програм
   створення графічного інтерфейсу користувача
   малювання

Вопрос № 5
За допомогою інструкції root.mainloop():
   на головне вікно виводиться результат
   головне вікно закривається
   головне вікно відображається на екрані
   на головному вікні відображується об’єкт

Вопрос № 6
Для створення «Кнопки» потрібно використати конструктор:
   Button
   Label
   messagebox

Вопрос № 7
Оберіть правильні твердження щодо програми, яка містить такий код: button2=Button(text=”OK")
   button2 – це назва об’єкта
   text – це метод
   Button – це назва конструктора кнопок
   «OK» - значення властивості

Вопрос № 8
Конструктор має таку загальну структуру:
   <ім’я змінної>=<назва класу>(параметри)
   <ім’я змінної>=<назва об’єкту>[(параметри)]
   <ім’я змінної>=<назва об’єкту>
   <ім’я змінної>=<назва класу>[(параметри)]

Вопрос № 9
Для виклику функції опрацювання події необхідно:
   зв’язати функцію з будь-яким об’єктом
   зв’язати функцію з кнопкою Button
   зв’язати функції з модулем
   зв’язати функцію із самою подією

Запустить тест

help Помощь по сайту