VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Вбудовані та користувацькі функції в мові програмування Python
Описание:
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Користувацька функція — це
   невеликий, логічно завершений програмний код, до якого можна звертатися багаторазово з різних місць основної програми
   структурований тип даних, усі елементи якого мають лише один тип, наприклад int, char та ін.
   виділена область оперативної пам’яті

Вопрос № 2
Функції —
   це невеликий, логічно завершений програмний код, до якого можна звертатися багаторазово з різних місць основної програми
   це опис або зображення об’єкта (процесу, явища) через самого себе
   це універсальний засіб структурування програм, вони дають змогу розбити складну програму на окремі частини, можуть викликатися у виразах і застосовуватися в умовних інструкціях if та інструкціях циклу while

Вопрос № 3
Ім’я функції —
   це сукупність інструкцій, які реалізують певне завдання, наприклад, інструкції обчислення середнього значення списку чисел
   це звичайний унікальний ідентифікатор латинськими буквами. Складається з малих символів
   це імена об’єктів (змінних, списків тощо), які отримують конкретні значення (атрибути) під час звернення до функцій. Параметри відокремлюються один від одного комою

Вопрос № 4
Тіло функції — це
   це імена об’єктів (змінних, списків тощо), які отримують конкретні значення (атрибути) під час звернення до функцій
   це змінні, які оголошені всередині функції
   сукупність інструкцій, які реалізують певне завдання, наприклад, інструкції обчислення середнього значення списку чисел

Вопрос № 5
Параметри функції — це
   імена об’єктів (змінних, списків тощо), які отримують конкретні значення (атрибути) під час звернення до функцій
   це опис або зображення об’єкта (процесу, явища) через самого себе
   це звичайний унікальний ідентифікатор латинськими буквами

Вопрос № 6
Що таке поліморфізм?
   Поліморфізм - це явище, коли синтаксична сутність операцій залежить від типу об’єктів
   Поліморфізм - це змінні, які оголошені всередині функції
   Поліморфізм - це сукупність інструкцій, які реалізують певне завдання, наприклад, інструкції обчислення середнього значення списку чисел

Вопрос № 7
За допомогою інструкції >>>import random, math імпортуються:
   модуль random
   модуль math
   модулі random і math

Вопрос № 8
Як підключаються модулі
   import модуль
   модуль.import
   import (модуль)

Вопрос № 9
Модуль random
   функція для генерації псевдовипадкових чисел, букв, випадкового вибору елементів послідовності
   функція для вибору елементів послідовності в певній черзі
   функція для генерації випадкових чисел, які не входять до набору послідовності

Вопрос № 10
Функція randint()
   повертає ціле число між двома цілими числами
   повертає випадкове ціле число з діапазону між двома цілими числами
   повертає любе число з послідовності

Вопрос № 11
Що входить до модулю math
   обчислення квадратного кореня
   округлення
   визначення градусу кута

Вопрос № 12
Вкажіть основні частини будь-якої користувацької функції.
   Ім’я функції
   Тіло функції
   Параметри
   Блок друку
   Запит дозволу на виконання дій

Вопрос № 13
Змінні у функціях поділяються на :
   локальні
   глобальні
   внутрішні
   зовнішні

Вопрос № 14
Команда def в програмі з функціями :
   описує початок функції
   описує закінчення функції
   повертає результат в основну програму

Вопрос № 15
Команда return в програмі з функціями :
   описує початок функції
   описує закінчення функції
   повертає результат в основну програму

Вопрос № 16

На малюнку представлено фрагмент програми з функціями. Скільки функцій тут використовується?
   1
   2
   3
   0
   4

Вопрос № 17

Скільки параметрів містить функція gipo у фрагменті програми, що на малюнку?
   0
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 18

Скільки команд містить тіло функції funct_03 в наведеному фрагменті програми?
   1
   0
   2
   3
   4

Вопрос № 19

Яка з функцій у фрагменті програми працює з двома параметрами?
   funct_04
   funct_03
   У наведеному фрагменті програми функції відсутні

Вопрос № 20
Чи може функція розташовуватися в самому кінці програми?
   ні
   так

Вопрос № 21
Чи можливе довільне розміщення функції в середині програми?
   Так... Де вам хочеться...
   Так... Але перед зверненням до функції.
   Ні... Тільки спочатку програми

Вопрос № 22

Вкажіть команду, яка звертається до функції gipo другий раз?
   ("Gipotenyza ", gipo(a2,b2))
   ("Gipotenyza ", gipo(a1,b1))
   def gipo(a,b):
   До цієї функції не звертаються

Вопрос № 23
Які з тверджень є правильними?Позначте всі правильні відповіді.
   Глобальні змінні — це ті, що визначені в основній програмі
   Локальними є об’єкти, які описані й діють тільки всередині підпрограми
   Область видимості змінної — це та частина програмного коду, в якій змінна доступна для використання
   Після виходу з підпрограми значення локальної змінної зберігається

Вопрос № 24
Що буде надруковано в результаті виконання фрагмента програми?def func(n):n = n+1return(n)(func(1) + func(2))
   3
   5
   2
   4

Вопрос № 25
Описано функцію:def sum(a, b):(a+b)Чи наведено правильні виклики цієї функції?
   х = 3sum(х, х+5)
   sum(3, 5)
   sum(3)
   sum(x,3, 5)

Вопрос № 26
Що буде надруковано в результаті виконання фрагмента програми? def sum(a, b): (a+b)sum(3, 5)
   35
   8
   36
   3+5

Вопрос № 27
Які з тверджень є правильними?
   Формальні параметри в дужках у заголовку функції — імена змінних, які отримують значення при виклику функції
   Заголовок функції завершується двокрапкою і з нового рядка без відступів починається тіло функції
   Дужки в заголовку функції мають бути порожніми
   Заголовок функції починається зі слова def, після якого пишуть назву функції і круглі дужки (())

Вопрос № 28
Оберіть усі призначення функцій
   функції роблять програмний код коротким та зручним
   функції роблять програмний код громіздким, наповненим
   за іменем функції можна викликати повторно й багаторазово із різних місць програми
   це невеликі програми, що вбудовані в основну і дозволяють розв'язати складну задачу

Запустить тест

help Помощь по сайту