VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Поняття про штучний інтелект, інтернет речей, Smart-технології та технології колективного інтелекту
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв
   Інтернет речей
   колективний інтелект
   штучний інтелект

Вопрос № 2
Яку з фундаментальних характеристик Інтернету речей можна охарактеризувати наступним чином: «Пристрої в Інтернеті речей неоднорідні за визначенням і можуть належати різним мережам, що не є перешкодою до взаємодії»
   Взаємопов’язаність
   Масштабність
   Гетерогенність
   Динамічність

Вопрос № 3
Термін, що описує комплексну колективну поведінку децентралізованої системи із самоорганізацією
   Інтернет речей
   колективний інтелект
   штучний інтелект

Вопрос № 4
Галузь комп’ютерних наук, які спрямовано на імітацію інтелекту людини машинами – …
   штучний інтелект
   Інтернет речей
   колективний інтелект

Вопрос № 5
Яку з фундаментальних характеристик Інтернету речей можна охарактеризувати наступним чином: «Кількість пристроїв, які будуть «спілкуватися» й отримувати керуючий вплив, у десятки разів перевищить кількість вузлів у поточній мережі Інтернет»
   Взаємопов’язаність
   Сервіси, орієнтовані на пристрої
   Масштабність
   Гетерогенність
   Динамічність

Вопрос № 6
В якому з перелічених пристроїв використовуються smart-технології?
   смартфон
   факс
   калькулятор

Вопрос № 7
Що таке штучний інтелект?
   виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність яквнутрішніх, так і зовнішніх зв’язків та процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями
   комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації
   властивість інтелектуальних систем виконувати творчі функції, які традиційно вважаються прерогативою людини
   область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп’ютерних систем, інтелектуальних комп’ютерних програм, які імітують роботу людського розуму
   інформаційна модель, яка створюється і досліджується з використанням комп’ютерних програм

Вопрос № 8
Smart-технології - це..
   область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, які імітують роботу людського розуму
   глобальна мережа, підключених до Інтернету речей
   процес взаємодії об'єктів з оточуючим середовищем, що наділяє цю систему здатністю адаптації до нових умов, саморозвитку та самонавчання
   розумні речі

Вопрос № 9
Що таке "Інтернет речей"?
   це мережа підключених до Інтернету побутових речей з чи без датчиків і сенсорів.
   це всі речі, які можна продати або купити через мережу Інтернет
   це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв -"речей", оснащених датчиками, сенсорами і пристроями для передавання інформації
   це куплені на розпродажах через мережу Інтернет речі, які мають сенсори і датчики

Вопрос № 10
Хто і в якому році запропонував термін "Інтернет речей"?
   Кевін Ештон, 1999 р.
   Глушков Віктор Михайлович, 1968 р.
   Кевін Ештон, 2012 р.
   Алан Тюрінг, 1999 р.
   Стів Джобс, 2010 р.

Вопрос № 11
Що включає в себе "Інтернет майбутнього"?
   Інтернет речей
   Інтернет транспорту
   Інтернет людей
   Інтернет сервісів
   Інтернет зв'язку

Вопрос № 12
Які існують напрямки створення штучного інтелекту?
   створення комп’ютерних систем, що імітують діяльність людини
   створення комп’ютерних систем на основі використання біологічних елементів
   створення комп’ютерних систем, які будуть так званими інтелектуальними агентами, що сприймають навколишній світ за допомогою датчиків і впливають на об’єкти в навколишньому середовищі за допомогою деяких механізмів
   створення комп’ютерних систем, які шифрують та дешифрують діяльність людини
   створення комп’ютерних систем на основі використання хімічних елементів

Вопрос № 13
Що таке "розумний дім"?
   система домашніх пристроїв, здатних виконувати дії і вирішувати певні повсякденні завдання без участі людини
   це система з позитивним екологічним ресурсом
   платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, на користь фізичних або юридичних осіб
   будівля, призначена для житла або для розміщення різних установ

Вопрос № 14
Вкажіть недоліки штучного інтелекту
   Вкажіть недоліки штучного інтелекту
   економія часу завдяки швидкому навчанню і відсутності помилок
   штучний інтелект має здатність до самовідтворення та може втратити можливість контролю з боку людини
   заощадження грошей завдяки більш дешевшої робочої сили
   більш ефективна робота підприємств

Вопрос № 15
Де не використовується штучний інтелект?
   Інтелектуальні системи кібербезпеки
   Відеоігри
   BIOS
   Системи машинного перекладу
   Пошукові системи

Запустить тест

help Помощь по сайту