VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Кодування та декодування повідомлень
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 2
Що з наведеного переліку використовується для кодування звуків?
   Літери
   Дорожні знаки
   Ноти
   Азбука Морзе

Вопрос № 3
Що таке код?
   Набір символів або сигналів і правил їх використання для кодування повідомлень
   Наскельний малюнок
   Отримане повідомлення у письмовому вигляді
   Інформація, збережена в комп’ютері

Вопрос № 4
Що таке кодування?
   Перетворення повідомлення в зручну для передавання, зберігання, опрацювання форму
   Сприйняття повідомлень за допомогою органів чуття
   Процес передавання, зберігання й опрацювання повідомлень
   Відомості про навколишній світ і явища, які в ньому відбуваються

Вопрос № 5
Що таке декодування?
   Передавання повідомлень від передавача до приймача
   Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача
   Сприйняття повідомлень технічними приладами
   Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді

Вопрос № 6
В якому вигляді закодовані повідомлення не придатні для передавання на відстані?
   У вигляді наскельних малюнків
   У вигляді радіосигналів
   У вигляді усної мови
   У вигляді рукописних текстів на папірусі

Запустить тест

help Помощь по сайту