VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Узагальнюючий урок "Табличний процесор"
Описание:
Использовано: 4 раз

Запустить тестВопрос № 1
Відносне посилання на комірку А1 записується так:
   А1
   $A1
   $A$1

Вопрос № 2
Файл книги Microcof t Excel має розширення:
   .xlb
   .mse
   .xls;
   .с1ос.

Вопрос № 3
До комірки ВЗ увели формулу =(D2+$F$2)*$G$2. Потім цю формулу поширили вниз. В комірці В6 записана формула:
   =(D6+F2)*$G$2;
   =(D5+$F$2)*$G$2;
   =(B6+$F$6)*$G$2;

Вопрос № 4
До комірки ВЗ ввели формулу =(D2+F2)*G2. Потім цю формулу поширили вниз. В комірці В6 записана формула:
   =(D6+F2)*$G$2;
   =(D5+F5)*G5;
   =(B6+$F$6)*$G$2;

Вопрос № 5
Яке ім’я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?
   123AZ
   AZ123
   AZ-123
   123-AZ

Вопрос № 6
Що може розміщуватись у комірці електронної таблиці?
   Робоча книга
   Робочий аркуш
   Слово або речення, слово або формула

Вопрос № 7
Що відбувається під час копіювання вмісту комірки?
   Вміст комірки на новому місці з’являється, а на старому зникає.
   Вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.
   Вміст комірки на новому місці з’являється, а на старому залишається.

Вопрос № 8
У чому суть операції переміщення?
   Вміст комірки на новому місці з’являється, а на старому залишається.
   Вміст комірки на новому місці з’являється, а інші комірки розсуваються.
   Вміст комірки на новому місці з’являється, а на старому зникає.
   Вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.

Вопрос № 9
Яке основне призначення електронних таблиць?
   Створення рисунків.
   Автоматизація обчислень
   Пошук інформації.

Вопрос № 10
Абсолютне посилання на комірку А1 у табличному процесорі Excel записується у вигляді:
   А1
   $А1
   А$1
   $А$1

Вопрос № 11
Серед приведених формул відшукайте формули для електронної таблиці:
   =АЗ-В8С11
   =32+А3*В8
   А1=АЗ*В8+12
   =А3+В8*100

Вопрос № 12
Для обчислення суми значень діапазону клітинок від А3 до А5 електронної таблиці MS Excel використовуються формули
   СУММ(А3;А5)
   =СУММ(А3:А5)
   =А3+А4+А5
   =СУММ(А3,А5)

Запустить тест

help Помощь по сайту