VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: 9 клас масиви
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Що таке масив?
   Різнотипні величини, що мають спільне ім’я
   Сукупність рядків і стовпців
   Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип
   Великий обсяг інформації

Вопрос № 2
Що таке і - індекс?
   Номер максимального елемента масиву
   Ознака числового масиву
   Розмірність масиву
   Порядковий номер елемента у масиві

Вопрос № 3

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора А[1] := А[3] + А[5]?
   23 5 7 8 16 13
   2 5 7 8 16 13
   2 5 2 8 2 13
   3 5 7 8 16 13

Вопрос № 4
Як описати масив а з 25 цілих чисел?
   var а: array[1..25] of Integer;
   var mas: array[0..25] of Integer;
   var а: array[1..25] of Real;
   var а: Integer;

Вопрос № 5
Які величини можна описати як масив?
   Оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру
   Список учнів
   Корінь рівняння
   Тематична оцінка

Вопрос № 7

Вкажіть на багаторядкове текстове поле в середовищі Lazarus
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 8
Запишіть ім'я першого елемента масиву a
Ответ: a[1]

Вопрос № 9
Як визначити кількість елементів у масиві Memo1.Lines?
   Memo1.Lines
   Memo1.Clear
   Memo1.Lines.Count
   Memo1.Add

Вопрос № 10


Визначте результат виконання фрагмента програми: S := 0; For i := 1 To 5 do S := S+ A[i];
Ответ: 29

Вопрос № 12
Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?
   Знаходження суми елементів масиву
   Визначення кількості додатних елементів масиву
   Визначення найбільшого елемента масиву
   Подвоєння значень елементів масиву

Запустить тест

help Помощь по сайту