VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Сучасні мови програмування
Описание:
Использовано: 6 раз

Запустить тестВопрос № 1
Запис алгоритму мовою програмування це
   Комп’ютерна програма
   Транслятор
   Середовище програмування
   Мова програмування

Вопрос № 2
Мова, яка використовується для запису комп'ютерних програм, називається
   Мова програмування
   Середовище програмування
   Комп’ютерна програма
   Транслятор
   Інтерпретатор

Вопрос № 3
Командний рядок в інтерпретаторі мови програмування Python має вигляд
   >
   >>>>>
   >>>
   >>

Вопрос № 4
Набір правил, що встановлюють, які комбінації символів є осмисленими реченнями на цій мові
   Семантика
   Словник
   Синтаксис
   Алфавіт

Вопрос № 5
Назвіть мову програмування, яку ми вивчаємо
   Java
   Pascal
   С++
   Python

Вопрос № 6
Що являє собою програма з точки зору програміста, як ти думаєш?
   це набір чисел, як і будь-які дані в комп'ютері
   це текст, написаний звичайною мовою
   це текст, написаний спеціальною мовою
   це алгоритм, поданий у вигляді спеціальних графічних блоків

Запустить тест

help Помощь по сайту