VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Прислівник
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
Позначте рядок, у якому міститься правильне продовження думки:лексичне значення прислівника зумовлене...
   граматичним значенням тих частин мови, від яких він утворений
   лексичним значенням тих частин мови, від яких він утворений
   морфологічною будовою слова
   ознакою дії, стану, якості
   -

Вопрос № 2
Позначте рядок, у якому правильно подані морфологічні ознаки прислівника
   незмінність, час, відмінок
   рід, спосіб, число
   незмінність, спосіб
   незмінність
   час, число

Вопрос № 3
Позначте рядок, у якому не від усіх прислівників можна утворити ступені порівняння...
   погано, гарно, розумно
   холодно, щиро, міцно
   щойно, міцно, спросоння
   зручно, тихо, дорого
   сумлінно, голосно, завзято

Вопрос № 4
Знайдіть ряток, у якому наведені прислівники часу?
   віддавна, іноді
   зопалу, мимоволі
   учора, узимку
   наперекір, умисне
   угорі, далеко

Вопрос № 5
Знайдіть рядок, у якому прислівники створені за допомогою префіксально-суфіксального способу...
   подекуди, ледь-ледь
   добре, рішуче
   жаль, часом
   де-не-де, здалека
   угорі, по-іншому

Вопрос № 6
Знайдіть рядок, у якому прислівники утворені переходом із інших частин мови...
   подекуди, ледь-ледь
   добре, рішуче
   жаль, часом
   по-іншому, здалека
   угору, по-іншому

Вопрос № 7
Позначте рядок, у якому міститься правильне твердження...
   прислівники походять як від самостійних, так і від службових частин мови
   прислівник є змінною частиною мови
   прислівники не мають закінчень
   у прислівники не можуть переходити інші частини мови
   -

Вопрос № 8
Позначте рядок, у якому правильно виконано морфологічний розбір прислівника: Ще сніг кругом.
   прислівник, способу дії, незмінний, обставина
   прислівник, причиновий, незмінний, означення
   прислівник, місце дії, незмінний, обставина
   прислівник, означальний, змінний, присудок
   -

Вопрос № 9
Позначте рядок, у якому форми ступенів порівняння всіх прислівників творяться від інших основ.
   погано, гарно, добре
   вірно, далеко, голосно
   вузько, тяжко, упевнено
   щиро, упевнено, дуже
   -

Вопрос № 10
Прислівниками є всі слова рядка...
   пліч-о-пліч, опівдні, дехто
   нарешті, вранці, казна-що
   усередині, без кінця, чий-небудь
   ніхто, звечора, анітелень
   збоку, завглибшки, ніколи

Вопрос № 11
Визначити, у якому рядку під час творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування...
   ніжно, ясно
   весело, добре
   чітко, вузько
   швидко, довше
   -

Вопрос № 12
Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку...
   часто - частіше
   близько - близькіше
   яскраво - яскравіше
   тихо - тихіше
   дорого - дорожче

Запустить тест

help Помощь по сайту