VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Шевченко. 9 клас
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Тарас Шевченко вважається:
   засновником нової української літератури
   основоположником нової української літератури
   засновником української художньої прози
   зачинатель українського історичного роману

Вопрос № 2
Шевченка звільнили з кріпацтва у
   21 рік
   24 роки
   30 років
   33 роки

Вопрос № 3
Уперше збірка "Кобзар" була надрукована в:
   1838 році
   1840 році
   1847 році
   1861 році

Вопрос № 4
До якого періоду творчості Шевченка відноситься послання "До Основ'яненка"?
   до раннього періоду
   до періоду "трьох літ"
   до періоду років заслання
   період після заслання

Вопрос № 5
З яким проханням звертається Шевченко до Основ'яненка в однойменному посланні?
   писати більше правдивих творів про Україну
   закликати в своїх творах до повалення царату
   описувати у своїх творах красу рідного краю
   висвітлювати у своїх творах історичне минуле України

Вопрос № 6
Твір Т.Г. Шевченка "Сон"("У всякого своя доля...") відноситься до періоду:
   до раннього періоду
   до періоду "трьох літ"
   до періоду років заслання
   до періоду після заслання

Вопрос № 7
За жанром твір Т.Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля...") є:
   історичною поемою
   героїко-патріотичною поемою
   сатиричною поемою
   романтичною поемою

Вопрос № 8
Шевченківська поема "Сон" ("У всякого своя доля...") написана на основі вражень:
   від прочитаної книги
   від розповідей друзів
   від спогадів про дитинство
   від подорожі в Україну

Вопрос № 9
У рядочках "Дивлюся, аж світає,/ Край неба палає,/ Соловейко в темнім гаї /Сонце зострічає" Шевченко зображує:
   Україну
   Сибір
   Петербург
   рідне село

Вопрос № 10
У якому творі звучить сатира: "Той мурує, той руйнує,/ Той неситим оком -/За край світа зазирає.../ Чи нема країни, /Щоб загарбать і з собою/ Взять у домовину?"
   "До Основ'яненка"
   "Сон"
   "Кавказ"
   "І мертвим, і живим, ненародженим..."

Вопрос № 11
Про кого сказано: "Мов опеньок засушений, /Тонка, довгонога, /Та ще на лихо, сердешне,/ Хита головою".
   селянська дівчина
   засуджена до страти жінка
   Катерина
   цариця

Вопрос № 12
Про кого написано: "Мов кошеня, такий чудний. / Я аж засміявся. / Він і почув, та як зикне, -/ Я перелякався":
   про кріпака
   про царя
   про вовка
   про злочинця

Вопрос № 13
Визначте ідею поеми Т.Шевченка "Сон" ("У всякого своя доля..."):
   засудження самодержавства, кріпацтва, заклик до боротьби
   уславлення борців за волю
   засудження важкого життя селян-кріпаків
   засудження людей, які є лицемірами та підлабузниками

Вопрос № 14
У поемі "Сон" ("У всякого своя доля...") Шевченко використовує такий засіб комічного:
   гумор
   сарказм
   іронія
   бурлеск

Вопрос № 15
У рядках: "Мов опеньок засушений, /Тонка, довгонога,/ Та ще, на лихо, сердешне /Хита головою. /Так оце-то та богиня! /Лишенько з тобою" використано такий засіб комічного:
   гумор
   сарказм
   іронія
   бурлеск

Вопрос № 16
Кому Шевченко присвятив свою поему "Кавказ"?
   другові-художнику Якову де Бальмену
   другові-художнику І. Сошенку
   другові П. Кулішу
   Г. Квітці-Основ'яненку

Вопрос № 17
Образ якого міфологічного героя згадується в поемі "Кавказ"?
   Зевса
   Геракла
   Прометея
   Дажбога

Вопрос № 18
Із якого твору взято рядки:"Борітеся — поборете,/ Вам Бог помагає! /За вас правда, за вас слава /І воля святая"?
   "До Основ'яненка"
   "Сон"
   "Кавказ"
   "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Вопрос № 19
Із якого твору слова: "У нас же й світа, як на те — /Одна Сибір неісходима, /А тюрм! а люду!.. Що й лічить! /Од молдованина до фіна /На всіх язиках все мовчить, /Бо благоденствує"?
   "До Основ'яненка"
   "Сон"
   "Кавказ"
   "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Вопрос № 20
Визначте вид лірики послання Т. Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженним..."
   філософська
   громадянська
   пейзажна
   інтимна

Вопрос № 21
Кого Т. Шевченко критикує у своєму посланні "І мертвим, і живим, і ненародденним..."?
   українців, які зневажають свій народ
   російське самодержавство
   борців проти панів
   людей, які є лицемірами та підлабузниками

Вопрос № 22
Із якого твору взято рядки: "Учітесь, читайте, /І чужому научайтесь, / Й свого не цурайтесь. / Бо хто ма­тір забуває, / Того Бог карає, / Того діти цураються, / В хату не пускають"?
   "До Основ'яненка"
   "Сон"
   "Кавказ"
   "І мертвим, і живим, і ненародженим..."

Вопрос № 23
Із якого твору ці рядочки: "Обніміться ж, брати мої, / Молю вас, благаю"?
   "До Основ'яненка"
   "Сон"
   "Кавказ"
   "І мертвим, і живим, і ненародженним..."

Вопрос № 24
До якого періоду творчості Т. Шевченка відноситься послання "І мертвим, і живим, і ненародженним..."?
   до раннього періоду
   до періоду "трьох літ"
   до періоду років заслання
   до періоду після заслання

Запустить тест

help Помощь по сайту