VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підcумковий тест (оптимізаційні задачі, Gran1)
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
Яка надбудова використовується в MS Excell для розв'язку оптимізаційних задач?
   Сортування та фільтр
   Матричний калькулятор
   Підбір параметру
   Пошук розв'язку

Вопрос № 2
Невідомі величини, значення яких потрібно знайти у результаті розв’язування задачі – …
   цільова функція
   обмеження
   критерій
   змінні

Вопрос № 3
Величина, яка залежить від змінних і значення якої потрібно максимізувати чи мінімізувати – …
   критерій
   обмеження
   цільова функція
   змінні

Вопрос № 4
Що можна віднести до оптимізаційних задач?
   підбір збалансованого раціону харчування
   підбір асортименту продукції
   розв'язок рівньнь з однією змінною
   пошуку максимального або мінімального значення функції однієї змінної
   знаходження щомісячної виплати по кредиту

Вопрос № 5
Якщо оптимізаційна задача має декілька розв'язків, то інструмент "Пошук розв'язків" знаходить:
   Один із розв'язків
   Всі розв'язки
   Жоден із розв'язків

Вопрос № 6
Обмеження в задачі оптимізації — це:
   розв'язування системи нерівностей
   визначені межі, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються
   обмеження на значення цільової функції
   максимуму або мінімуму цільової функції

Вопрос № 7
Побудова математичної моделі задачі оптимізації передбачає:
   задання системи обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей Г
   визначення критерію оптимізації цільової функції
   визначення похибки знайденого розв’язування
   задання цільової функції

Вопрос № 9
Вимога мінімізації чи максимізації цільової функції?
   змінні
   цільова функція
   критерій
   обмеження

Вопрос № 10

Який елемент діалогового вікна Параметри розв’язувача потрібно використати, щоб вказати адресу цільової клітинки (ця клітинка має містити формулу цільової функції)?
   Змінюючи клітинки змінних
   Оптимізувати цільову функцію
   Додати
   Підлягає обмеженням

Вопрос № 11

Який елемент діалогового вікна Параметри розвя'зування потрібно використати, щоб вказати адреси клітинок, де містяться аргументи цільової функції?
   Змінюючи клітинки змінних
   Оптимізувати цільову функцію
   Додати
   Підлягає обмеженням

Вопрос № 12
Розробником програмного комплексу Gran є:
   Стів Джобс
   Жалдак Мирослав Іванович
   Марк Цукерберг
   Глушков Віктор Михайлович

Вопрос № 13
Позначення 25^3 означає:
   Експотенціальний вигляд числа 25
   Логарифм числа 25 за основи 3
   25 що ділиться на 3
   Піднесення числа 25 до 3 степеня

Вопрос № 14

Для побудови графіка необхідно натиснути на:
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 15

Щоб перейти до початкового масштабу, необхідно натиснути на:
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 16
GRAN1 - це
   комп`ютерна модель
   математичний процесор
   логічний процесор
   графічний редактор

Вопрос № 17
Назвіть вікна програми Gran1?
   Рядок меню
   Рядок стану
   Графік
   Відповіді
   Список об'єктів

Вопрос № 18
Для чого використовується математичний процесор GRAN1?
   Для розв'язання систем рівнянь
   Для розв'язання рівнянь
   Для створення таблиць
   Для створення документів

Вопрос № 19
Призначення вікна програми GRAN1 "Графік"
   Для виводу результатів виконання операцій
   Для побудування графіків функцій, рівнянь, нерівностей
   Для вибору типа обєкта, графік якого потрібно побудувати

Вопрос № 20
Призначення вікна програми GRAN1 "Список об'єктів"
   Для виводу результатів виконання операцій
   + Для побудування графіків функцій, рівнянь, нерівностей
   Для вибору типа обєкта, графік якого потрібно побудувати

Запустить тест

help Помощь по сайту