VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Оптимізаційні задачі
Описание:
Использовано: 6 раз

Запустить тестВопрос № 1
Задачі оптимізації - це
   Задачі, що визначають мінімальне та максимальне значення
   Задачі, що дозволяють довести відсутність розв'язання
   Задачі, що спрямовані на пошук досконалого плану дій

Вопрос № 2
Яка надбудова використовується в MS Excell для розв'язку оптимізаційних задач?
   Сортування та фільтр
   Матричний калькулятор
   Підбір параметру
   Пошук розв'язку

Вопрос № 3
Невідомі величини, значення яких потрібно знайти у результаті розв’язування задачі – …
   цільова функція
   обмеження
   критерій
   змінні

Вопрос № 4
Величина, яка залежить від змінних і значення якої потрібно максимізувати чи мінімізувати – …
   критерій
   обмеження
   цільова функція
   змінні

Вопрос № 5
Що можна віднести до оптимізаційних задач?
   підбір збалансованого раціону харчування
   підбір асортименту продукції
   розв'язок рівньнь з однією змінною
   пошуку максимального або мінімального значення функції однієї змінної
   знаходження щомісячної виплати по кредиту

Вопрос № 6
Якщо оптимізаційна задача має декілька розв'язків, то інструмент "Пошук розв'язків" знаходить:
   Один із розв'язків
   Всі розв'язки
   Жоден із розв'язків

Вопрос № 7
Математична модель задачі пошуку найбільшого значення функції f(x)=x5+5x4+6x3-1 на відрізку [-2;1]. Визначте обмеження 2 3— ваша відповідь 4
   -2≤ х≤1
   -1≤ х≤5
   -1≤ х≤6
   2≤ х≤1

Вопрос № 8
Обмеження в задачі оптимізації — це:
   розв'язування системи нерівностей
   визначені межі, в яких знаходяться значення комірок, що змінюються
   обмеження на значення цільової функції
   максимуму або мінімуму цільової функції

Вопрос № 9
Побудова математичної моделі задачі оптимізації передбачає:
   задання системи обмежень у формі лінійних рівнянь і нерівностей Г
   визначення критерію оптимізації цільової функції
   визначення похибки знайденого розв’язування
   задання цільової функції

Запустить тест

help Помощь по сайту