VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Програмний засіб GRAN1
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
Задача 1. Щоб розв’язати дане рівняння, використовуючи програму GRAN1, потрібно:1. Вибрати у спадному списку вікна Список об’єктів тип Явна: Y=Y(X) 2. Вибрати у меню Графік команду Побудувати. У вікні Графік отримаємо графік даної функції3.Увести у текстове поле Y(X)= вікна Введення виразу залежності вираз X^4–9*X^2+5 4. Запустити програму GRAN1 5. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити Вибери правильну послідовність команд алгоритму розв'язання задачі.
   1, 4, 5. 3, 2
   4, 1, 5, 3, 2
   5, 3, 4, 1, 2
   3, 5, 2, 4, 1
   4, 3, 5, 1, 2

Вопрос № 2

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Панель інструментів
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 3

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Вікно Список об'єктів
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 4

У вікні математичного процесора Gran1 вкажіть на Вікно Графік
   1
   2
   3
   4

Вопрос № 5
GRAN1 - це
   комп`ютерна модель
   математичний процесор
   логічний процесор
   графічний редактор

Вопрос № 6

Під номером 5 знаходиться?
   рядок стану
   рядок меню
   відповіді
   список об`єктів

Вопрос № 7
За допомогою якого символу позначається піднесення до степеню в GRAN1?
   *
   :
   ^
   ~

Вопрос № 8
Оберіть правильний запис для побудови графіка функції y=x4-5x2+3 в середовищі GRAN1
   x4-5x2+3
   x4-5x2+3
   x∧4-5x∧2+3
   x∧4-5*x∧2+3

Вопрос № 9
Оберіть правильний запис для побудови графіка функції y=3х+2 в середовищі GRAN1
   3х+2
   3*х+2

Вопрос № 10
Оберіть правильний запис для побудови графіка функції y=2sinx в середовищі GRAN1
   2*sinx
   2*sin(x)
   2sinx

Запустить тест

help Помощь по сайту