VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Моделі і моделювання. Аналіз і візуалізація даних.
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
Об’єкт, який замінює досліджувану систему, зберігаючи суттєві властивості матеріалу – …
   модель
   шаблон
   макет
   стиль

Вопрос № 2
Який з видів інформаційної моделі можна охарактеризувати наступним чином: «Дозволяють спостерігати зміну поведінки елементів системи-моделі, проводити експерименти, змінюючи деякі значення параметрів моделі»
   імітаційні моделі
   графіні моделі
   математичні моделі

Вопрос № 3
Який з видів комп’ютерної моделі можна охарактеризувати наступним чином: «Дані моделі потрібні для багаторазового проведення випробувань з подальшою статистичною обробкою отриманих результатів»
   Моделі знань
   Графічні моделі
   Статистичні моделі
   математичні моделі

Вопрос № 4
Сукупність упорядкованих, класифікованих даних про деяке масове явище або процес – …
   вибірка
   статистичні дані
   варіанта
   частота

Вопрос № 5
Деяка множина об’єктів, вибраних із генеральної сукупності – …
   статистичні дані
   вибірка
   частота
   варіанта

Вопрос № 6
Число, яке показує, скільки разів трапляється кожна варіанта – …
   вибірка
   варіанта
   частота
   статистика

Вопрос № 7
Значення, що ділить упорядкований ряд навпіл – …
   середнє значення
   мода
   медіана

Вопрос № 8
Оберіть яка з функцій категорії Статистичні табличного процесора Microsoft Excel повертає медіану.
   AVERAGE (число1; число2; …)
   MODE (число1; число2; …)
   MEDIAN (число1; число2; …)
   MIN (число1; число2; …)

Вопрос № 9
Подання відомостей, даних, фактів у візуальній формі – …
   інфографіка
   візуалізація

Вопрос № 10
Депозит, за умовою якого відсотки на вкладену суму нараховують щомісяця й отриманий прибуток щомісяця  додають до внесеної суми
   стандартний
   з капіталізацією
   з нарахуванням відсотків в кінці строку

Вопрос № 11
Схема погашення кредиту, яка передбачає, що сам кредит повертається щомісяця однаковими сумами, а додаткова сума визначається щомісячно як відсотки від залишку  кредиту. 
   стандартна
   ануїтетна
   з капіталізацією

Вопрос № 12
Послідовність грошових платежів через однакові інтервали часу однаковими сумами - це ...
   кредит
   ануїтет
   вибірка

Вопрос № 13
Клієнт відкрив у банку депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку. Початкова сума вкладу 10000 гривень. Якою буде сума вкладу через 2 роки з відсотковою ставкою 8% річних?(записати числом)
Ответ: 11600

Вопрос № 14
Клієнт взяв у банку кредит на рік під 15% річних за стандартною схемою погашення. Початкова сума кредиту 10000 гривень. Якою буде сума повернення у перший місяць для клієнта?(записати цілим числом)
Ответ: 958

Вопрос № 15
Депозит із заданою річною відсотковою ставкою, який  вкладник поповнює певною постійною сумою через кожний заданий період часу можна обчислити за допомогою  фінансової функції...
   FV(ставка;кількість_періодів;внески_за_період;початковий_внесок),
   EFFECT(річна_ставка;кількість_періодів),
   AVERAGE(річна_ставка;кількість_періодів)

Вопрос № 16
Для обчислення річного прибутку по депозиту в Excel можна використати функцію...
   EFFECT(річна_ставка;кількість_періодів),
   FV(ставка;кількість_періодів;внески_за_період;початковий_внесок)
   кредитний калькулятор
   SUMM(річна_ставка;кількість_періодів)

Запустить тест

help Помощь по сайту