VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Алгоритми та їх виконавці
Описание:
Использовано: 9 раз

Запустить тестВопрос № 2

Яка форма подання алгоритму зображеного на малюнку?
   словесна
   графічна
   таблична
   формульна

Вопрос № 3
Об’єкт здатний виконати команди алгоритму …
   ланцюжок
   людина
   команда
   виконавець

Вопрос № 4
У якому випадку виконавцем алгоритму є людина?
   Завантажити білизну у барабан пральної машини
   Обертати барабан визначену кількість разів
   Заповнити барабан з білизною водою
   Нагріти воду до визначеної температури

Вопрос № 5
У якому випадку виконавцем алгоритму є пристрій?
   Відвести воду з барабану
   Додати миючий засіб у контейнер
   Натиснути кнопку Пуск
   Додати пом’якшувач води

Вопрос № 6
Система команд виконавця - це ...
   інструкції до виконання
   набір команд, які може виконати виконавець
   скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі
   об'єкт, який виконує задані йому команди

Вопрос № 7
Виконавець - це ...
   подія, що виникає в разі виклику команди в неприпустимому для цієї команди стані середовища
   обмежений набір дій, що вміє виконувати певний виконавець
   «місце існування» виконавця
   людина, тварина чи пристрій, здатні діяти за заданим алгоритмом

Вопрос № 8
Що з переліченого є командою?Позначте всі правильні відповіді.
   Запусти програму
   Пограй, будь ласка, у м'яч
   Гарна погода
   Закрий зошит
   Зроби уроки

Вопрос № 9
Виконавець "комп'ютер" може виконати команди:Позначте усі правильні відповіді.
   запусти програму
   прибери кімнату
   подивись на дошку
   зберегти файл

Вопрос № 10
Виконавцями команд можуть бути:Позначте всі правильні відповіді.
   людина
   тварина
   парта
   щоденник
   техніка

Вопрос № 11
Слово алгоритм походить від імені вченого-математика
   Альб-Харемт
   Аль-Хорезмі
   Валент-Хорезма

Вопрос № 12
Наочне графічне зображення алгоритму - це
   блок-схема
   блок-запис
   блок-опис
   графіка

Вопрос № 13
Які з перелічених ознак є властивостями алгоритму
   Кожна команда є зрозумілою для виконавця
   Кількість команд може бути нескінченною
   Нова команда не розпочинається, поки не завершено попередню
   Послідовне виконання всіх команд приводить до отримання результату

Вопрос № 14
Чи може алгоритм містити команди, які виконавець не може виконати?
   Так
   Ні
   Лише для людини
   Лише для робота

Вопрос № 15
«Піди туди - не знаю куди. Принеси те - не знаю що!» Чи є даний вислів алгоритмом?
   Ні
   Так
   Лише друге речення є алгоритмом
   Лише перше речення є алгоритмом

Вопрос № 16
Вкажіть, що можна назвати алгоритмом
   текст казки
   послідовність команд
   інструкція з прання білизни у пральній машині
   рецепт приготування їжі
   правила поведінки

Запустить тест

help Помощь по сайту