VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Узагальнення до розділу "Права і свободи людини"
Описание:
Использовано: 8 раз

Запустить тестВопрос № 1
ЛЮДСЬКА ГІДНІСТЬ - ЦЕ:
   усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обовязку
   сукупність рис, що характеризують позитивні, моральні якості
   всі відповіді є правильними

Вопрос № 2
ОСНОВОЮ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Є :
   можливості людини
   потреби людини
   призначення людини

Вопрос № 3
СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ БУЛО СПРИЧИНЕНЕ:
   жахливими подіями ІІ світової війни
   трагічними наслідками І світової війни
   негативними наслідками панування тоталітарних режимів

Вопрос № 4
ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ СПРИЧИНИЛА :
   вдосконалення механізму захисту прав людини
   появу ООН
   появу ОБСЄ
   умовний поділ прав на покоління

Вопрос № 5
НА СКІЛЬКИ ПОКОЛІНЬ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЇХНЬОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ, ПОДІЛЯЮТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ:
   2
   3
   4
   5

Вопрос № 6
ПРАВО НА МИР НАЛЕЖИТЬ ДО :
   першого покоління прав людини
   другого покоління прав людини
   третього покоління прав людини
   четвертого покоління прав людини

Вопрос № 7
ПРАВА ДИТИНИ СТАЛИ ЮРИДИЧНО ЗАХИЩЕНИМИ З :
   кінця 18 століття
   початку 19 століття
   середини 19 століття
   кінця 19 століття

Вопрос № 8
ФУДАМЕНТОМ МІЖНАРОДНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ ВВАЖАЄТЬСЯ :
   Загальна декларація прав людини
   Декларація прав дитини ООН
   Конвенція ООН про права дитини
   Європейська конвенція прав дітей

Вопрос № 9
ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ МОЖЛИВО:
   коли всі можливості вітчизняної системи судочинства вичерпано
   у разі порушення прав окремих категорій громадян
   відразу ж після порушення прав людини

Вопрос № 10
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ МОЖЕ РОЗГЛЯДАТИ:
   порушення з боку держави
   порушення з боку приватних осіб
   порушення з боку громадських організацій
   будь-які види порушень

Вопрос № 11
Згідно Конвенції дитиною є людина до досягнення…
   14-річного віку
   15-річного віку
   18-річного віку
   16-річного віку

Вопрос № 12
Коли Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини ?
   23 листопада 1959
   22 листопада 1979
   20 листопада 1989

Вопрос № 13
До системи національних органів , які захищають і гарантують права людини й громадянина, входять:
   Верховна Рада України
   Президент України
   Українська Гельсінська спілка
   прокуратура
   Український центр прав людини

Вопрос № 14
Першою країною, яка прийняла закон , що захищав дитину на робочому місці, це.....
   Німеччина
   Італія
   Франція
   Польща

Вопрос № 15
До якого поколінн прав людини відносять "евтаназію"?
   до 1
   до2
   до3
   до4

Запустить тест

help Помощь по сайту