VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Підсумковий тест Інформаційні технології в суспільстві
Описание:
Использовано: 16 раз

Запустить тестВопрос № 1
Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу – це …
   інтернет-банкінг
   електронне урядування
   інтернет-маркетинг

Вопрос № 2
Який тип захисту авторського права використано, якщо автор установлює кількість разів, коли файл може бути скопійований?
   Криптографічні конверти
   Захист від копіювання
   Обмежена функціональність
   «Годинникова бомба»

Вопрос № 3
Галузь комп’ютерних наук, які спрямовано на імітацію інтелекту людини машинами – …
   колективний інтелект
   штучний інтелект
   Інтернет речей

Вопрос № 4
Будь-яке програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до обчислюваних ресурсів самого комп’ютера або інформаційних ресурсів, які зберігаються на ньому – …
   вільне програмне забезпечення
   корисне програмне забезпечення
   ліцензійне програмне забезпечення
   шкідливе програмне забезпечення

Вопрос № 5
В якому з перелічених пристроїв використовуються smart-технології?
   смартфон
   калькулятор
   факс

Вопрос № 6
Повідомлення – це
   властивість, що може набувати різних значень
   інформація, що містить текстові дані
   послідовність сигналів різної природи
   об’єкти, що перебувають в стані безперервних змін

Вопрос № 7
Види повідомлень:
   за способом сприйняття, формою подання та суспільним
   приватні, публічні
   масові, особисті, комерційні
   для спільного доступу, закриті та для певних користувачів

Вопрос № 8
Сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети називають:
   процесом
   системою
   структурою
   явищем

Вопрос № 9
Система, яка здійснює пошук, збирання, передавання, зберігання і опрацювання даних називають:
   інформаційною
   комерційною
   технічною
   телекомунікаційна

Вопрос № 10
Що спільного у інформаційних системах:
   автоматизація, призначення, техніка використання завдання, мета і процес виконання
   апаратна, програмна та інформаційна складова
   структура та забезпечення

Вопрос № 11
Що належить до інформаційної безпеки:
   розвиток інтересів суспільства
   цілісність
   конфіденційність
   доступність
   рівень захисту суспільства

Вопрос № 12
Дії зловмисників або шкідливих програм, спрямовані на захоплення, видалення чи редагування інформаційних даних віддаленої системи, отримання контролю над інформаційними ресурсами або виведення їх з ладу називають:
   фішинг
   хакерська атака
   кібер-булінг
   вірусні програми

Вопрос № 13
Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, називають галузь:
   штучного інтелекту
   сучасна електроніка
   інформаційних технологій
   технологічно-екологічна

Вопрос № 14
Що є основою SMART-технологій:
   розвиток цивілізації
   штучний інтелект
   суспільство знань
   інформаційна система

Вопрос № 15
Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які оснащено деякими технологіями для взаємодії один з одним називають:
   колективний інтелект
   інтернет-маркетинг
   штучним інтелектом
   банер
   інтернет-речей

Вопрос № 16
Які існують правила створення надійних паролів?
   У паролі не варто використовувати свої телефон, ім’я, прізвище, дату народження та інші відомості — ваша відповідь
   У паролі слід сполучати малі й великі літери, цифри, розділові та інші знаки
   Пароль має бути завдовжки не менше за 8 символів
   Пароль повинен мати вигляд логічного і зрозумілого слова чи речення

Вопрос № 17
Вкажіть ризики з якими Ви можете зіткнутися, працюючи в мережі Інтернет
   перезавантаження комп'ютерних пристроїв
   надокучлива реклама
   крадіжка особистої інформації
   віруси та шкідливі програми
   небезпечні знайомства

Вопрос № 18
Сучасні інформаційні технології, які використовуються для здійснення доступу до своїх розрахункових рахунків клієнтами банків через Інтернет
   Електронне урядування
   Інтернет-маркетинг
   Мобільна комерція
   Інтернет-банкінг

Вопрос № 19
Виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв’язків та процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями - це ...
   Мобільна комерція
   Електронне урядування
   Інтернет-банкінг
   Інтернет-маркетинг

Вопрос № 20
Позначте можливості, які надає Інтернет-банкінг
   Переводити гроші з картки на картку
   Отримувати готівку
   Отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку й контролювати їх рух
   Оплачувати комунальні послуги
   Переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб

Вопрос № 21
Наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають
   Інформаційна безпека
   Соціальна інженерія
   Інформаційна безпека як комплекс заходів

Вопрос № 22
Позначте основні напрямки діяльності з електронного урядування
   Забезпечення зворотного зв’язку між державою та суспільством
   Забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі одержання й використання інформації
   Забезпечення прозорості державної політики для громадян

Вопрос № 23
Під час проходження курсів на освітніх платформах та ресурсах надається можливість ...
   перевіряти рівень засвоєння навчального матеріалу в процесі складання тестів та іспитів
   отримувати навчальні матеріали
   спілкуватися з викладачем та однокурсниками на форумах
   виконувати навчальні завдання
   переглядати відеолекції

Вопрос № 24
Вид загроз інформаційній безпеці відповідно наведеному прикладу: вашу електронну скриньку зламали, отримавши доступ до усіх листів.
   Порушення або припинення роботи інформаційної системи
   Отримання несанкціонованого доступу до керування роботою інформаційної системи
   Знищення та спотворення даних
   Отримання несанкціонованого доступу до конфіденційних даних

Запустить тест

help Помощь по сайту