VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Інформаційні системи
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Системи, які забезпечують здійснення інформаційних процесів, називають
   Інформаційна система
   Інтелектуальна власність
   Інформаційна етика
   Комп'ютерна етика

Вопрос № 2
Як називається комплекс технічних засобів, необхідних для функціонування інформаційної системи?
   Апаратне забезпечення
   Програмне забезпечення
   Інформаційне забезпечення
   Правове забезпечення

Вопрос № 3
Яким з перелічених пристроїв передається інформація між двома друзями з різних міст?
   Диктофон
   Відеокамера
   Фотоапарат
   Телефон

Вопрос № 4
Фотоапарат, відеокамера - це пристрої?
   Пошуку інформації
   Кодування інформації
   Передавання повідомлень
   Збереження інформації

Вопрос № 5
Інформаційні процеси - це...?
   процеси пошуку, опрацювання, кодування та стискання інформації
   процеси пошуку, опрацювання, зберігання, передачі та отримання інформації
   процеси пошуку, монтажу та кодування інформації
   процеси пошуку, зберігання, кодування та архівування даних

Вопрос № 6
Що з переліченого є носіями повідомлення?
   Пам'ять, диск, телевізор
   Флешка, диск, пам'ять людини
   Радіо, телефон, флешка
   Флешка, диск, радіо

Вопрос № 7
Переклад тексту з англійської мови на українську є процесом...?
   збереження повідомлень
   передавання повідомлень
   пошуку повідомлень
   опрацювання повідомлень

Вопрос № 8
Що з переліченого є пристроями для збереження інформації?
   Флешка, телевізор, відеокамера
   Диктофон, фотоапарат, комп'ютер
   Пам'ять людини, диск, телевізор
   Радіо, телефон, флешка

Вопрос № 9
Пошук інформації людина здійснює у....?
   енциклопедіях, у власній пам'яті
   у бібліотеці, у лікаря
   у бібліотеці, Інтернеті
   у Інтернеті, у магазині

Вопрос № 10
За допомогою калькулятора повідомлення можна?
   Опрацьовувати
   Зберігати
   Шукати
   Передавати

Вопрос № 11
Електронна вага, спідометр, вимірювання температури - це ...?
   пошук інформації
   передавання інформації
   кодування інформації
   отримання інформації

Вопрос № 12
Супутникова антена, радіо, телефон - це пристрої...?
   Збереження інформації
   Опрацювання інформації
   Пошуку інформації
   Передавання повідомлень

Вопрос № 13
Лист, розмова, Інтернет, телефон - це...?
   отримання інформації
   передавання інформації
   кодування інформації
   пошук інформації

Вопрос № 14
Передавати повідомлення не можна за допомогою?
   мобільного телефону
   супутникової антени
   факсу
   калькулятора

Запустить тест

help Помощь по сайту