VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Відмінювання кількісних числівників
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Вкажіть рядок у якому записані тільки власне кількісні числівники
   один, двадцять третій, всімнадцять, одна сьома
   шість, дванадцять, сто шостий, мільйон
   вісім, одна тисяча сто, вісімдесят три, шість
   сімсот, двадцятий, кільканадцять, п'ять
   сотий, двадцять три, вісім дев'ятих, троє

Вопрос № 2
Виберіть декілька правильних відповідей. За ІІ типом відмінювання числівника "два" відмінюються числівники
   три. чотири
   двоє, троє, четверо
   сім, вісім
   шістдесят, сімдесят
   двісті, триста

Вопрос № 3
Доберіть продовження поданого речення: так само, як числівник "двісті", відмінюються також числівники
   пять-двадцять, пятдесят, сімдесят
   три, чотири
   сорок, дев'яносто, сто
   триста-дев'ятсот
   тисяча, мільйон

Вопрос № 4
Виберіть декілька варіантів відповідей. Доберіть продовження речення: як іменники відмінюються числівники
   шістдесят, сімдесят
   тисяча, мільйон, мільярд
   триста, чотириста
   нуль
   п'ятеро, шестеро

Вопрос № 5
Визначте і вкажіть, у якому відмінку вжито числівник у поданому реченні: Не так страшно пяти вовків, як улесливого лиходія (Нар.тв.)
   називному
   Родовому
   Давальному
   Знахідному
   Орудному

Вопрос № 6
Вкажіть серед поданих кількісних числівників рядок таких, що не відмінюються
   три чверті, дві цілі і дві сьомі, одна двадцята
   мільярд триста тисяч, шість тисяч триста дев'яносто сім, сімсот сорок два
   тисяча, мільйон, мільярд, нуль
   кілька, кільканадцять,кількадесять
   половина, третина, чверть

Вопрос № 7
Доберіть продовження поданого речення: В усіх відмінках, крім називного і знахідного , мають закінчення "а" числівники
   один
   два, три. чотири
   двадцять, тридцять
   сорок, дев'яносто, сто
   шістсот, сімсот, вісімсот

Вопрос № 8
Вкажіть рядок , у якому допущено помилку при відмінюванні числівників
   двісті, двохсот, двомстам, двомастами
   чотириста, чотирьохсот, чотирьомстам, чотирмастами
   п'ятсот, п'ятисот, п'ятистам, на п'ятистах
   дев'ятсот, дев'ятисот, дев'ятистам, дев'ятьмастами
   триста, трьохсот, трьохста, на трьохста

Вопрос № 9
Вкажіть рядок у якому всі числівники записано правильно
   три. трьох. трьом, трьома
   вісім, вісьмох. вісьмом, вісьмома
   двадцять, двадцятьох. двадцятьом, двадцятьма
   мільйон, мільйону, мільйоном, на мільйоні
   шістдесят, шістдесятох, шістдесятом, шістдесятома

Вопрос № 10
Вкажіть речення у якому числівник стоїть у Родовому відмінку
   Краще один раз показати, ніж сто разів сказати. (Нар.тв.)
   Двоє несуть, четверо за ними йде, а п'яте замітає. (Нар.тв.)
   Сім разів відміряй, один раз відріж (Нар.тв.)
   Двоє братів через дорогу живуть, а один одного не бачать (Нар.тв.)
   Семеро одного не ждуть (Нар.тв.)

Вопрос № 11
Вкажіть рядок, у якому в усіх числівниках на місці пропуску пишеться м'який знак
   дев'ят..ома, шіст...десяти,сімдесят...ма
   с...момастами, сім...десяти,тридцят... шіст...
   віс..момастами двадцят...ма тр...ома
   п'ят...десяти, дев'ят...ох, тринадцят...ма
   чотир...остах, шістдесят...ом, чотир...ма

Вопрос № 12
Правильною є відмінкова форма числівника у рядку
   дев'ятиста сімдесяти одного
   восьмистам семидесяти трьом
   ста вісімдесятьома шістьома
   семисот шістдесятьом двум
   сімомстам сорока шістьом

Запустить тест

help Помощь по сайту