VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Повторення. Частини мови
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть рядок, в якому всі слова іменники:
   хутір, мороз, біль, четвертий, кожний;
   тканина, вовк, назва, потроїти, трійка;
   батько, хитрість, стеля, дорога, лоша;
   слава, славний, сотня, мудрість, повно;
   залити, груша, місяць, всякий, сукня.

Вопрос № 2
Визначте рядок, у якому всі слова належать до власних іменників:
   К(к)арпати, Р(р)омашка, О(о)лімп, К(к)иїв, П(п)аром;
   Д(д)епутат, О(о)ріон, К(к)іпр, С(с)тіл, О(о)деса;
   Х(х)арків, Ш(ш)евченко, М(м)істо, С(с)онце,А(а)мерика;
   С(с)уддя, Ч(ч)ернівці, М(м)ер, У(у)країна, П(п)рут;
   Л(л)еся У(у)країнка, С(с)атурн, Р(р)осія, Д(д)ніпро, П(п)еру.

Вопрос № 3
Укажіть рядок, у якому всі прикметники якісні:
   гірка кава, Іванкова оповідь, залізні нерви, дрібний цвіт;
   буйна зелень, темне насіння, біла берізка, цінна порада;
   смачна страва, куряче філе, рожева квітка, гучний дзвінок;
   древнє місто, широкі вилиці, мужній чоловік, далека путь;
   солодка каша, сталеві м’язи, лисяча шапка, коротка форма.

Вопрос № 5
У якому реченні прикметник з не пишемо окремо?
   І якусь не/відому зажуру навіває та пісня мені (В.Сосюра).
   А теплий вітер навіває мені якісь не/ясні сни (В.Сосюра).
   Не/потрібні людині крила, серце й розум потрібні їй (В.Симоненко)
   Нехай відомий я поет, але собі я не/відомий (В.Сосюра).
   Ні, далекий не/звіданий ліс не радував молодого лісовика (О.Гончар).

Вопрос № 6
Визначте рядок прикметників, у яких при творенні вищого ступеня порівняння змінюється корінь:
   ніжний, чистий, болючий, сміливий;
   білий, рідний, красивий, широкий;
   дорогий, високий, близький, дужий;
   дешевий, міцний, рідкий, далекий;
   великий, малий, гарний, поганий.

Вопрос № 7
Укажіть речення, у якому вжито заперечний займенник.
   З одного ягняти ніхто ще двох шкір не знімав (Народна творчість).
   Нащо так, осене, гориш в мені багряним листям клена? (Г.Коваль).
   А пальці грілись на пеньках дубових, що папороттю й кмином поросли (Г.Тименко).
   З ніччю я миритися не хочу, поки світла морок не відтяв (П.Перебийніс).
   Посієш казна-що − виросте абищо (Народна творчість).

Вопрос № 8
Укажіть рядок, у якому правильно вжито форми усіх складених кількісних числівників:
   двомастами тридцятьма, ста дев’яноста шести, сорока двом;
   тристам двом, вісімдесяти, двадцять одним;
   сто другому, триста першому, чотириста дванадцятому;
   семи, сімдесятьома, двомсот;
   сімох, двадцяти восьмим, п'ятдесятьма.

Вопрос № 9
Визначте речення, в якому вжито питальний займенник у родовому відмінку.
   Чого ви хмуритесь? Я ж не боюся вас – у мене профіль Довбуша Олекси... (М.Івасюк).
   А де ж твоя могила, мій татусю? (М.Івасюк).
   Ти ж був людиною, яку могла по імені назвати кожна вуличка села! (М.Івасюк).
   Кому повім печаль свою, і жах, і горе? (М.Івасюк);
   І той Чезаре відпустив тебе? Ти ж був його рабом…(М.Івасюк).

Вопрос № 10
Усі дієслова належать до особових форм у рядку
   народжують, мастити, гуляють, зробивши
   ворогують, мітингують, воювати, летіла
   впевнений, жевріючи, малюючи, хочу
   малюю, смієшся, говорять, плачу
   злюсь, сплять, змарнілий, витру

Вопрос № 11
Літеру е (є) треба писати в обох дієсловах в рядку
   сипл..мо, кле..мо
   мел..ш, змор..шся
   кра..мо, зваж..мо
   хил..мося, відпор..мо
   мож..мо, схоч..мо

Вопрос № 12
Усі дієслова належать до ІІ дієвідміни в рядку Г боятися, молоти, вибачити, кликати Д возити, в’язати, охрестити, напоїти
   просити, говорити, варити, сушити
   мити, бігти, лежати, цокотіти
   читати, кидати, вантажити, виконати
   боятися, молоти, вибачити, кликати
   возити, в’язати, охрестити, напоїти

Вопрос № 13
Яскраво квітне планетою ВЕСНОЮ. Яким способом утворене виділене слово (прислівник) у запропонованому реченні?
   префіксальним
   префіксально-суфіксальним
   суфіксальним
   перехід з однієї частини мови в іншу

Вопрос № 14
Усі слова є прислівниками у рядку:
   раз у раз, обидва, мирно;
   випадково, навесні, пішки;
   весело, інколи, сам на сам;
   ліньки, попередньо, використано;
   на пам’ять, завширшки, троє

Вопрос № 15
Прийменник є в реченні
   Потім Софійчині думки розхитало.
   Машина промчала поруч.
   Не потрібні людині крила, серце й розум потрібні їй (В.Симоненко)
   Конячина пішла галопом.
   Дуб кидав тінь на грядки.

Вопрос № 16
ОКРЕМО треба писати всі слова в рядку
   учив/же, авже/ж, навряд/чи, читай/но;
   таки/побачив, тільки/що, все/ж/таки, зробив/би
   як/небудь, що/разу, таки/знав, як/от;
   немов/би, отакий/то, аби/куди,саме/тому.

Вопрос № 17
З'ясуйте, яке слово є сполучником у реченні: У тім то й лихо, що не все ми знаємо про нашу долю.
   тім
   то
   що
   не
   ми

Вопрос № 18
Знайдіть рядок з лексичною помилкою
   завдяки підтримці, з деякого часу
   близько двох років, на сьогодні
   украй виснажений, протягом місяця
   вірно пояснити, з деяких пір
   опів на п'яту, за чверть дванадцята.

Запустить тест

help Помощь по сайту