VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси, інформаційні системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства.
Описание:
Использовано: 11 раз

Запустить тестВопрос № 1
Певна сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети
   процес
   повідомлення
   середовище
   властивість

Вопрос № 3
Повідомлення, подані текстом та малюнками людина отримує за допомогою органів
   нюху
   зору
   слуху
   смаку
   дотику

Вопрос № 4
Яке поняття інформації є узагальненим
   відомості, як для людини є новими і корисними
   відображення реалій навколишнього світу в свідомості людини
   відомості, які можуть бути збереженими на носіях інформації
   результат відображення у свідомості людини картин реального світу

Вопрос № 5
Вкажи способи, яким подано повідомлення відеофільму про екскурсію
   звуковий
   графічний
   спеціальне позначення
   умовний сигнал
   комбінований

Вопрос № 6
Вкажи на інформаційні процеси:
   збереження повідомлень
   опрацювання повідомлень
   пошук повідомлень
   отримання повідомлень
   передавання повідомлень

Вопрос № 7
Яка власнивість інформаціїхарактеризує її важливість на даний поточчний момент часу
   точність
   актуальність
   достовірність
   повнота
   цілісність

Вопрос № 8
Повідомлення з новин по телебаченню людина отримує за допомогою органів
   нюху
   зору
   смаку
   дотику
   слуху

Вопрос № 9
Повідомлення про те що лимон - кислий а цукор - солодкий людина отримує за допомого огранів
   зору
   слуху
   смаку
   дотику
   нюху

Вопрос № 10
Повідомлення про м'якість предмета, його температуру людина сприймає за допомогою оганів
   нюху
   зору
   смаку
   слуху
   дотику

Вопрос № 11
Які повідомлення містять точну інформацію
   автомобіль їде швидше за велосипедиста
   автомобіль їде швидко
   автомобіль їде зі швидкістю 5 км/год
   автомобіль стоїть

Вопрос № 12
Яка одиниця вимірювання кількості інформації, що означає один двійковий розряд 0 або 1
Ответ: біт

Запустить тест

help Помощь по сайту