VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Родинно-побутові пісні, народні балади. Біблія.
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Визначити родинно-побутову ліричну пісню, з якої взято ці рядки: "Ой очі, очі,очі дівочі, Темні, як нічка, ясні,як день! Ви ж мені, очі,вік вкоротили, Де ж ви навчились зводить людей?"
   А "Цвіте терен, цвіте терен"
   Б "Сонце низенько, вечір близенько"
   В "Місяць на небі, зіроньки сяють"
   Г "Ой летіла стріла "

Вопрос № 2
Визначити жанр фольклорного твору, який починається рядками: "Ой на горі вогонь горить, А в долині козак лежить..."
   А календарно-обрядова пісня
   Б народна дума
   В народна балада
   Г весільна пісня

Вопрос № 3
З якої балади взято ці рядки: "Не плач, мамо, не журися, Бо вже твій син оженився. Та взяв собі паняночку - В чистім полі земляночку!"
   А "Сонце низенько, вечір близенько"
   Б "Місяць на небі, зіроньки сяють"
   В "Ой на горі вогонь горить"
   Г "Ой летіла стріла"

Вопрос № 4
Ліричний герой народної пісні "Сонце низенько, вечір близенько"називає свою кохану
   А квіточко, ружо, ромашечко
   Б зайчику, мишко, кицюню
   В серденько, рибонько,золото
   Г ластівко, квітонько, сонечко

Вопрос № 5
Лірична героїня народної пісні "Цвіте терен, цвіте терен" страждає від того, що
   А батьки не дозволяють їй одружитися з хлопцем
   Б полюбила негідну людину
   В не може вибрати між двома хлопцями
   Г її коханий бідний

Вопрос № 6
Три зозулі в баладі" Ой летіла стріла" символізують
   А матір, сестру,кохану
   Б трьох дівчат,які його кохали
   В трьох пташок, які співали над померлим
   Г три мрії козака, яким не судилося здійснитися

Вопрос № 7
Біблію переклали українською мовою
   А П.Куліш, І.Пулюй, І.Нечуй-Левицький
   Б І.Франко, Т.Шевченко, Леся Українка
   В М.Рильський, І.Кочерга, О.Довженко
   Г В.Сосюра, П.Тичина, М.Куліш

Вопрос № 8
"Десять заповідей"із Біблії є
   А релігійними приписами лише для християн
   Б універсальними істинами людського буття
   В службовими правилами для священнослужителів
   Г літературно-мистецькою пам'яткою давнини

Вопрос № 9
Слово БІБЛІЯ означає
   А Святе Письмо
   Б заповіді
   В закони
   Г книги

Вопрос № 10
До перекладної літератури належить твір
   А "Повість минулих літ"
   Б "Слово о полку Ігоревім"
   В "Володимир вибирає віру"
   Г "Притча про блудного сина"

Вопрос № 11
Ідея "Притчі про блудного сина"
   А возвеличення людської чуйності, доброти, прагнення безкорисливо надати допомогу тому, хто її потребує
   Б засудження марнотратства, хвальковитості, невміння розумно користуватися власним майном
   В засудження батьківської нерозсудливості та потурання примхам дітей
   Г оспівування любові до ближнього, усепрощаючої батьківської любові

Вопрос № 12
За біблійною легендою, Мойсей отримав від Господа завдання
   А розповісти всім про Господню силу
   Б передати ізраїльтянам, шоб змирилися з долею
   В вивести ізраїльтян з єгипетського рабства
   Г проповідувати християнське вчення

Запустить тест

help Помощь по сайту