VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Тема 4. Словосполучення. Будова й види словосполучень за способом вираження головного слова. Види підрядного зв'язку в словосполученні.
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть словосполучення
   А учні змагаються
   Б виросла швидко
   В лижі й ковзани
   Г через годину

Вопрос № 2
У реченні "Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі" можна виділити
   А два словосполучення
   Б три словосполучення
   В чотири словосполучення
   Г п'ять словосполучень

Вопрос № 3
Головне слово стоїть перед залежним у словосполученні
   А порядок слів
   Б звичайна ситуація
   В абсолютно правильний
   Г білий аркуш

Вопрос № 4
Іменне словосполучення є у рядку
   А використати можливості
   Б правильна інтонація
   В припустився помилки
   Г засвоїти правила

Вопрос № 5
Прикметникове словосполучення є у рядку
   А білий корабель
   Б морська вода
   В повний води
   Г тепле море

Вопрос № 6
Дієслівне словосполучення є у рядку
   А звичка сперечатися
   Б бажання приїхати
   В запропонувати роботу
   Г можливість побачити

Вопрос № 7
Неправильно визначено вид підрядного зв'язку в словосполученні
   А виконав роботу - керування
   Б лісовий струмок - узгодження
   В читає виразно - прилягання
   Г на високій горі - керування

Вопрос № 8
Правильно побудованим є словосполучення у рядку
   А позбавитися від звички
   Б дякували товариша
   В їхати по дорозі
   Г хворіти грипом

Вопрос № 9
Сполучення слів із сурядним зв'язком у рядку
   А нахилився над водою
   Б блідий від страху
   В повний по вінця
   Г зупинився на мить
   Д напишу або скажу

Вопрос № 10
Сполучення слів, поєднаних підрядним зв'язком є у рядку
   А не лише у селі, а й у місті
   Б співала чи танцювала
   В недорогий, проте якісний
   Г транспорт і зв'язок
   Д подібний обличчям

Вопрос № 11
Поширеним є словосполучення у рядку
   А постійно байдики бив
   Б прошив тканину впоперек
   В таки послухала мене
   Г росли обабіч дороги
   Д упродовж трьох тижнів

Вопрос № 12
Зв'язком керування поєднано обидва словосполучення у рядку
   А скосили траву, швидко пішов
   Б в електронному вигляді, прочитати текст
   В несемо кошики, у прозорій воді
   Г гілка вишні, виростив дерева
   Д подарував іграшки, дитячі витівки

Запустить тест

help Помощь по сайту