VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Тема 2. Повторення: лексикологія, фразеологія.
Описание:
Использовано: 0 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть неправильне твердження
   А Лексика - це словниковий склад мови
   Б Лексичне значення слова пояснюється в тлумачних словниках.
   В Лексичне значення слова вивчається в лексикології.
   Г Лексикологія - це сукупність слів нашої мови.

Вопрос № 2
Кожне слово багатозначне у рядку
   А очерет, оса, какаду
   Б вікно, море, підлога
   В поле, голова, стіна
   Г коліно, жоржина, валіза

Вопрос № 3
Допущено помилку у визначенні різновиду тропа в реченні
   А Вже й любов доспіла під промінням теплим (метафора).
   Б А ритми мчать - як вершники у полі (порівняння).
   В Вжахнувся шлях, одскочили стовпи, здійнявся пил, гальмо заскреготало(алегорія).
   Г Спи, моя дитино золота, спи, моя тривого кароока (епітет).
   Д Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання (гіпербола)

Вопрос № 4
Немає помилок у слововживанні в реченні
   А Невірний крок може принести велику шкоду.
   Б Репортер освічує подію дня.
   В Дівчина відвідує заняття двічі на неділю.
   Г Вони закінчили школу десять років тому назад.
   Д Ми надаємо перевагу сучасним формам роботи.

Вопрос № 5
Помилка у вживанні слів-паронімів є в рядку
   А ефективні ліки, ефектне вбрання
   Б корисна їжа, корисливий задум
   В ідеальний порядок, ідеалістичний світогляд
   Г жила площа, житловий будинок
   Д освоювати теорії, засвоювати знання

Вопрос № 6
У реченні " Скінчились довгі літні дні і крорткі душні ночі " є
   А слова, ужиті в переносному значенні
   Б синоніми
   В омоніми
   Г антоніми

Вопрос № 7
У реченні "Юрій Дрогобич - перший українець, що став доктором медицини" містяться
   А іншомовні слова
   Б застарілі слова
   В діалектизми
   Г неологізми

Вопрос № 8
Слово, яке НЕ є синонімом до слова БРОКЕР , є у рядку
   А маклер
   Б рієлтор
   В менеджер
   Г посередник
   Д комісіонер

Вопрос № 9
Значення, яке передає фразеологізм ВЗЯТИ ЗА ДУШУ, є в рядку
   А сподобатися
   Б зворушити
   В злякати
   Г вимагати

Вопрос № 10
Фразеологізм виступає в ролі присудка у реченні
   А Я витримав танталові муки, поки розв'язав цю задачу.
   Б Нарвавши яблук,хлопці п'ятами накивали із саду.
   В Левова частка заробітку діставалася господареві.
   Г Ця сізіфова праця мене дуже втомила.

Запустить тест

help Помощь по сайту