VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Тренувальні вправи у форматі ЗНО, варіант 5
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
   А пр..черствілий, пр..земкуватий, пр..стол
   Б пр..несений, пр.. вокзальний, пр..злий
   В пр..думати, пр..бережний, Пр..балтика
   Г пр..тихлий, Пр..азов'я, пр..велебний

Вопрос № 2
На перший склад падає наголос у слові
   А обруч
   Б вітчим
   В боязнь
   Г витрата

Вопрос № 3
Лексичну помилку допущено в словосполученні
   А опанувати українською
   Б не зволікати з рішенням
   В запобігти хворобі
   Г улучити в ціль

Вопрос № 4
Лише прислівники вжито в рядку
   А по-вовчи, там, це
   Б ніяк, де, неспроста
   В двічі, охоче, нічий
   Г упритул, абияк,під

Вопрос № 5
Правильно узгоджено слова в рядку
   А облитися ситром
   Б бити по воротам
   В рожеве фламінго
   Г не звернути увагу

Вопрос № 6
Складним є речення
   А Жнива щороку мали свою пору, освячену святами, овіяну піснями.
   Б Зійшло козацьке сонце - блідий місяць - і освятило лісові сутінки.
   В Був уже вечір, і над хащами парку сходив великий повний місяць.
   Г Отут в роздоллі, біля гаю, хороші дні пливуть мої.

Вопрос № 7
Прочитайте текст і виконайте завдання 7-10. ЩО/Б стати щасливим не обов'язково знайти діаманти В/КУПІ сміття. (2)Так, коштовні ...здатні прикрасити жінку, довершити її образ, ПРО/ТЕ вони не можуть зігріти холодної днини чи втішити, коли в серці біль. (3) Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя. (4) Хоча, без сумніву, кожен щасливий ПО/СВОЄМУ. ПИТАННЯ 7. Окремо в тексті треба писати виділену сполуку слів
   А ЩО/Б
   Б В/КУПІ
   В ПРО/ТЕ
   Г ПО/СВОЄМУ

Вопрос № 8
(1)ЩО/Б стати щасливим, не обов'язково знайти діаманти В/КУПІ сміття.(2) Так, коштовні ... здатні прикрасити жінку, довершити її образ, ПРО/ТЕ вони не можуть зігріти холодної днини чи втішити, коли в серці біль.(3) Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя.(4) Хоча, без сумніву, кожен щасливий ПО/СВОЄМУ. Питання 8. Слово ЩАСЛИВИЙ (речення 4) є
   А означенням
   Б обставиною
   В присудком
   Г підметом

Вопрос № 9
ЩО/Б стати щасливим, не обов'язково знайти діаманти В/КУПІ сміття.(2) Так, коштовні .. здатні прикрасити жінку, довершити її образ, ПРО/ТЕ вони не можуть зігріти холодної днини чи втішити, коли в серці біль.(3) Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя.(4)Хоча, без сумніву, кожен щасливий ПО/ СВОЄМУ. Питання 9. На місці пропуску (речення 2) має бути слово
   А брили
   Б каміння
   В зливки
   Г камінці

Вопрос № 10
ЩО/Б стати щасливим, не обов'язково знайти діаманти В/КУПІ сміття.(2) Так, коштовні .. здатні прикрасити жінку, довершити її образ, ПРО/ТЕ вони не можуть зігріти холодної днини чи втішити, коли в серці біль.(3) Кохана людина, друзі, рідні - ось наше щастя.(4)Хоча, без сумніву, кожен щасливий ПО/ СВОЄМУ. Питання 10. Тире в третьому реченні використано
   А між частинами безсполучникового речення
   Б для відокремлення поширеної прикладки
   В для відокремлення означення
   Г між підметом і присудком

Вопрос № 11
Спрощення приголосних відбувається на письмі в усіх словах рядка
   А буревіс..ник, перехрс..ний, звіс..но
   Б піс..ний, гіган..ський, кількіс..ний
   В тиж..невий, хвас..нути, корис..ний
   Г захис..ний, балас..ний, стис..нути
   Д мас..ний, волейболіс..ці, чес..ний

Вопрос № 12
Знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
   А брун..ці, рибал..ство, промін..ці
   Б запоріз..кий, дивуєт..ся, дон..ці
   В порад..те, пан..ський, жмен..ці
   Г пал..ці, доглян..те, кобзар..ський
   Д голубон..ці, грец..кий, корін..чик

Вопрос № 13
Апостроф треба писати в усіх словах рядка
   А торф..яний, мавп..ячий, п..янкий
   Б пір..ячко, Св..ятослав,риб..ячий
   В роз..юшити, повір..я, з..аітувати
   Г від..єднати, хутор..янин, Мін..юст
   Д бур..янець, роз..яснити, Лук..ян

Вопрос № 14
Прочитайте уривок з поезії. Не знаю, хто ти, де ж(1)веш, кого м(2)луєш і голуб (3)ш. Я знаю:ти ч(4)каєш теж, Ти(5)вожно вгадаєш і любиш. Букву Е треба писати замість цифри
   А 1
   Б 2
   В 3
   Г 4
   Д 5

Вопрос № 15
Помилку допущено у відмінюванні числівника
   А двадцятьома чотирма
   Б трьохстах двадцяти
   В шістдесяти двом
   Г сорока шістьох
   Д ста дев'яноста

Вопрос № 16
Виділені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка
   А книЖці, ніЖний, ряЖанка
   Б Шукати, Шостий, купаєШся
   В Тінь, поТік, перекидаєТься
   Г День, нароДжувати, лаДан
   Д Знак, надЗвуковий, топаЗ

Вопрос № 17
Спільнокореневим до слова ГОРА є
   А горе
   Б городній
   В гірський
   Г розгорітися
   Д згорьований

Вопрос № 18
Дієслово теперішнього часу вжито в значенні майбутнього в рядку
   А Завтра проводитиму відкритий урок, тож сьогодні готуюся наполегливо.
   Б Завтра настане так само, як і сьогодні, усе повторюється в нашому житті.
   В Завтра ми їдемо на конференцію, будемо ділитися педагогічним досвідом.
   Г Завтра мій брат уперше складатиме іспит, я бажаю йому впевненості.
   Д "Завтра ввечері буде дощ",- повідомляє Гідрометцентр України.

Вопрос № 19
Літеру О треба писати на місці пропуску в слові
   А груш..вий
   Б яблун..вий
   В матч..вий
   Г плеч..вий
   Д замш..вий

Вопрос № 20
Помилку допущено в телефонному повідомленні у варіанті
   А Олю, чекаю о 7.00!
   Б Сергію, зачекай трохи.
   В Мамо, я вже підходжу.
   Г Бабусе, я отримав 12!
   Д Галю, ти маєш вільний час?

Вопрос № 21
На запитання Котра година? правильна відповідь
   А без п'ятнадцяти шість
   Б за п'ятнадцять шість
   В сімнадцять сорок п'ять
   Г за чверть до шостої
   Д за чверть шоста

Вопрос № 22
Підрядним реченням причини можна замінити відокремлену обставину в реченні
   А Уклонившись ґречно, повів промову польський посланець.
   Б Чіпляючись за приполи хмари, грім зависав між небом і землею.
   В Лекала шляхів п'ють бензиновий мед, ласуючи громом охоче.
   Г Ясний місяць зблід, засоромившись зірки та червоного ранку.
   Д Заплющивши очі, Степан піддався сумніву, що колисає душу.

Вопрос № 23
Після речення Дмухнув вітерець... треба поставити тире, якщо серед варіантів його продовження вибрати
   А нахиливши жита.
   Б сіло яскраве сонце.
   В налякавши горобців.
   Г очікуваний ще з обіду.
   Д зашелестіли жита.

Запустить тест

help Помощь по сайту