VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Числівник
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Числівник - це самостійна частина мови, що називає:
   предмет і кількість;
   ознаку предмета;
   число, кількість предметів і порядок їх при лічбі;
   дію при лічбі

Вопрос № 2
Числівники за значенням поділяються на:
   збірні й дробові;
   прості та складні;
   кількісні та порядкові;
   кількісні та збірні.

Вопрос № 3
У якому рядку всі числівники - збірні?
   семеро, троє, четверо;
   десятеро, двоє, восьмий;
   сім шостих, сто, двадцять один.

Вопрос № 4
У якому рядку всі числівники - складні?
   Сорок два, дев'яносто, чотирнадцять;
   сімнадцять, вісімдесят, п'ятсот;
   вісім, двісті один, чоритиста чотири.

Вопрос № 5
У якому рядку всі числівники - кількісні?
   Шістсот, чотириста один, одна п'ята;
   вісім, двісті, шостий;
   сім, тисяча, третій.

Вопрос № 6
Укажіть речення, у якому реченні вжито числівник.
   Маринка отримала за самостійну роботу шістку.
   Трійка друзів вирушила в подорож.
   У цьому селищі я живу дванадцятий рік.

Вопрос № 7
Порядкові числівники змінюються за:
   родами, числами;
   відмінками;
   родами, числами, відмінками;
   родами, відмінками.

Вопрос № 8
До власне кількісних числівників належить:
   двадцять чотири, дві сьомих, сімдесят;
   тридцять два, вісімсот один, сорок;
   багато, п'ятдесят сім, дев'ять.

Вопрос № 9
Числівники відповідають на питання:
   котрий? чий?
   скільки? котрий?
   хто? котрий?

Вопрос № 10
Яким членом речення може бути числівник?
   підметом, означенням;
   будь-яким членом речення;
   підметом, додатком, обставиною.

Вопрос № 11
До якої частини мови належить слово "десяток"?
Ответ: Іменник

Вопрос № 12
У якому рядку всі числівники складені?
   дванадцять, триста;
   вісімсот один, дев'яносто;
   сорок вісім, чотириста тридцять шість.

Запустить тест

help Помощь по сайту