VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Українська мова. З Н О Варіант 4.
Описание:
Использовано: 3 раз

Запустить тестВопрос № 1
За алфавітом записано всі слова рядка
   А чесний, чіткий, чипси, чотири
   Б гачок, ґава, естетичний, Євген
   В ватний, Валерій, вантаж, віра
   Г калач, Лідія, міріада, мирний

Вопрос № 2
Лише чслівники записано в рядку
   А двійка, двоє, другий
   Б трійко, тричі, третій
   В п'ять п'ятак, п'ятий
   Г сім, сьомий, семеро

Вопрос № 3
Наголос падає на другий склад у слові
   А дрова
   Б спина
   В донька
   Г квартал

Вопрос № 4
Антоніми записано в рядку
   А щасливий - бідний
   Б мужній - сильний
   В журба - радість
   Г вода - вогонь

Вопрос № 5
Лексичну помилку допущено в рядку
   А підготовка до уроків
   Б похід до кінотеатру
   В прейскурант цін
   Г пориви вітру

Вопрос № 6
Пунктуаційну помилку допущено в реченні
   А Як не мудрій, а вмерти треба.
   Б Брехати - не ціпком махати.
   В Глибока вода, тихо пливе.
   Г Більше діла - менше слів

Вопрос № 7
Прочитайте текст і виконайте завдання 7 - 10. (1) Хрещатик розпочинається з Європейської площі, а закінчується - Бессарабською. (2)Один бік вулиці прикрашають адміністративні УСТАНОВИ:(М,м)іськрада,(У,у)країнське (Р,р)адіо, різні міністерства й відомства та ін. (3)На протилежному боці - переважно житлові БУДИНКИ. (4)Нижні поверхи оздоблено гранітом, а верхні здебільшого облицьовано плиткою пісочного кольору. (5) Домінантою в архітектурному ансамблі Хрещатика є знаменитий будинок із зіркою - один з перших (К,к)иївських хмарочосів. (6)А довершують красу вулиці славетні КАШТАНИ, що навесні запалюють свої СВІЧКИ. ПИТАННЯ 7. З великої літери в тексті треба писати слово
   А (М,м)іськрада
   Б (У,у)країнське
   В (Р,р)адіо
   Г (К,к)иївських

Вопрос № 8
(1) Хрещатик розпочинається з Європейської площі, а закінчується - Бессарабською.(2) Один бік вулиці прикрашають адміністративні УСТАНОВИ:(М,м) іськрада, (У,у)країнське (Р,р)адіо, різні міністерства й відомства та ін.(3)На протилежному боці - переважно житлові БУДИНКИ. (4)Нижні поверхи оздоблено гранітом, а верхні здебільшого облицьовано плиткою пісочного кольору. (5) Домінантою в архітектурному ансамблі Хрещатика є знаменитий будинок із зіркою - один з перших (К,к)иївських хмарочосів.(6)А довершують красу вулиці славетні КАШТАНИ, що навесні запалюють свої СВІЧКИ. ПИТАННЯ 8. Складносурядним є речення
   А друге
   Б четверте
   В п'яте
   Г шосте

Вопрос № 9
(1) Хрещатик розпочинається з Європейської площі, а закінчується - Бессарабською.(2) Один бік вулиці прикрашають адміністративні УСТАНОВИ:(М,м)іськрада, (У,у)країнське (Р,р) адіо, різні міністерства й відомства та ін.(3) На протилежному боці - переважно житлові БУДИНКИ.(4)Нижні поверхи оздоблено гранітом а верхні здебільшого облицьовано плиткою пісочного кольору.(5) Домінантою в архітектурному ансамблі Хрещатика є знаменитий будинок із зіркою - один з перших (К,к) иївських хмарочосів.(6)А довершують красу вулиці славетні КАШТАНИ, що навесні запалюють свої СВІЧКИ. ПИТАННЯ 9. У формі знахідного відмінка вжито слово
   А установи
   Б будинки
   В каштани
   Г свічки

Вопрос № 10
(1) Хрещатик розпочинається з Європейської площі, а закінчується - Бессарабською.(2) Один бік вулиці прикрашають адміністративні УСТАНОВИ:(М,м) іськрада,(У,у) країнське (Р,р)адіо, різні міністерства й відомства та ін.(3)На протилежному боці - переважно житлові БУДИНКИ.(4)Нижні поверхи оздоблено гранітом, а верхні здебільшого облицьовано плиткою пісочного кольору. (5) Домінантою в архітектурному ансамблі Хрещатика є знаменитий будинок із зіркою - один з перших (К,к) иївських хмарочосів. (6)А довершують красу вулиці славетні КАШТАНИ, що навесні запалюють свої СВІЧКИ. ПИТАННЯ 10.) У переносному значенні вжито слово (6речення)
   А довершують
   Б вулиці
   В каштани
   Г запалюють

Вопрос № 11
Знак м'якшення треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
   А низ..кий, волин..ськй, утр..ох
   Б турец..кий, різ..бяр, нян..чити
   В рибон..ці, красун..чик, сяд..те
   Г погод..ся, жен..шень, тон..ший
   Д винос..те, стежин..ці, т..мянй

Вопрос № 12
Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка
   А віл..а, буд..изм, хоб..і
   Б одіс..ея, піц..а, пен..і
   В тон.а, барок..о, ван..а
   Г брут..о, і..міграція, пан..а
   Д мадон..а, пан..о, лібрет..о

Вопрос № 13
Букву И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
   А др..жати, пряд..во, тр..вога
   Б тр..мати, мар..во, виб..рати
   В пал..чка, кош..чок, створ..ння
   Г к..рпатий, пром..нистий, л..ман
   Д мавп..ня, пор..стий, обм..нати

Вопрос № 14
Прочитайте речення з пропущеними літерами В й У. Вівса, пшениці, ячмені - це (1)се зіллялося (2)одну могутню хвилю; вона (3)се топить, (4)се забирає (5)полон. Літеру У треба писати замість цифри
   А 1
   Б 2
   В 3
   Г 4
   Д 5

Вопрос № 15
Помилку допущено в написанні відмінкової форми числівника в рядку
   А семидесяти шести
   Б п'ятдесяти чотирьох
   В восьмистам трьом
   Г дев'яноста восьми
   Д сорока чотирма

Вопрос № 16
Помилку допущено в написанні імені по батькові в рядку
   А Георгійович, Георгіївна
   Б Григорійович, Григоріївна
   В Андрійович, Андріївна
   Г Миколайович, Миколаївна
   Д Євгенович, Євгенівна

Вопрос № 17
Правильно утворено форми ступенів порівняння всіх прикметників у рядку
   А сліпіший,найцікавіший,міцніший понад усе
   Б якнайприємніший,більш огрядний, темніший
   В більш твердіший, світліший,найдобріший
   Г пресумний, нижчий за брата, найсмішніший
   Д важчий, найбільш яскравий, самий упертий

Вопрос № 18
Чоловічий рід мають обидва іменники рядка
   А поні, хобі
   Б тюль, путь
   В нежить, кір
   Г дріб, попурі
   Д ступінь, лють

Вопрос № 19
Спільнокореневим до слова ПІСНИЙ є
   А пізній
   Б посуха
   В пісенний
   Г пісковий
   Д постувати

Вопрос № 20
Редагування потребує одна із синонімічних сполук у рядку
   А попри негоду/ незважаючи на негоду
   Б протягом тижня/ упродовж тижня
   В за декілька хвилин/ через декілька хвилин
   Г за десять шоста/ без десяти шість
   Д донині не відомо/ досі не відомо

Вопрос № 21
Граматичну помилку допущено в реченні
   А Пройшовши декілька кілометрів, ми присіли відпочити.
   Б Натрапивши на незнайоме слово, з'ясуйте його значення.
   В Перебуваючи в Римі,мені хочеться відвідати Колізей.
   Г Добре зігрівшись,птахи повертаються в рідний край.
   Д Виконуючи ранкові вправи, правильно дихайте.

Вопрос № 22
Вставне словосполучення вжито в рядку
   А По-вірменськи ми на превеликий жаль не розуміли та в серцях тепло розливалося!
   Б Словом я до безумства люблю небо трави зорі задумливі вечори ніжні...
   В По-перше не поспішай а по-друге завжди думай над кожним словом.
   Г Отже весь наш клас улітку все ж таки поїде до Чорного моря.
   Д Здавалося налетів дев'ятий вал і прокотився бурею по морі.

Вопрос № 23
Пунктуаційну помилку допущено в рядку
   А - Як то? За свого невірного гнилого кабана та взяли нашого коня! - репетувала Мотря, піднявши лице вгору.
   Б - То ваш кінь гнилий та червивий, а не наш кабан,- кричала Мелашка з-за бабиних плечей.
   В -Ще й та обзивається! Мовчала б уже та не гавкала, кричала Мотря до Мелашки.
   Г - Принеси лишень три карбованці, а ні, піду у волость, - обізвалася Мелашка. - тебе позивати..
   Д - Ще й вона піде у волость! Утри передніше віскривого носа та тоді підеш у волость, - кричала Мотря.

Запустить тест

help Помощь по сайту