VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Пошук у масиві за певними критеріями. Найбільший і найменший елементи табличної величини.
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
TMemo – це…
   елемент керування
   форма
   багаторядкове текстове поле
   підрахунок елементів

Вопрос № 2
Як потрібно змінити рядок for i:= 2 to 10 do If a[i] > max Then max := a[i] щоб визначилося найменше значення елемента?
   поставити =
   змінити знак > на <
   змінити напис max на min
   змінити знак > на <, та напис max на min

Вопрос № 3
Яким може бути діапазон номерів табличної величини?
   [0..100]
   [1..100]
   [0,5..100]
   [–7..100]

Вопрос № 4

Визначте, який фрагмент коду реалізовано, якщо елементи масивуA: array[1..10] of Integer набули таких значень:
   For і := 1 to 10 do A[і] := 2 * i + 1
   For і := 1 to 10 do A[і] :=A[і] +2
   A[1] := 3; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2
   A[1] := 2; For і := 2 to 10 do A[і] := A[i] + 2

Вопрос № 5
Чому дорівнює A після виконання фрагмента програми: var mas: array[1..10] of Real; A: Real; begin mas[1]:=14;mas[5]:=3;mas[9]:=8;A:=(mas[9]-mas[1])*mas[5];
   18
   -18
   88
   5

Вопрос № 7
Задачі на змінювання значень елементів масиву бувають
   впорядкування елементів масиву
   заміна значень усіх елементів масиву
   визначення найбільшого (найменшого) елемента масиву
   заміна значень елементів масиву, що відповідають умові
   визначення номера першого елемента масиву, значення якого відповідає умові

Вопрос № 8

Для розв'язування якої задачі опрацювання елементів табличної величини можна використати такий фрагмент?
   найменший елемент табличної величини
   найбільший елемент табличної величини
   обчислення суми елементів табличної величини

Вопрос № 9

Який набір об'єктів відповідає фрагменту процедури?
   дві кнопки, напис, багаторядковий список
   кнопка, напис, багаторядковий список
   кнопки, багаторядковий список
   кнопки, напис

Вопрос № 10
Визначити, скільки разів задане дійсне число трапляється серед значень елементів табличної величини (вибрати процедуру)


Вопрос № 11
Елементи масиву А[1..6] мають значення 2; 5; 7; 8; 16; 13 відповідно. Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора А[1] := А[3] + А[5]
   2; 5; 2; 8; 2; 13.
   2; 5; 7; 8; 16; 13.
   23; 5; 7; 8; 16; 13
   3; 5; 7; 8; 16; 13.

Вопрос № 12
Якщо для визначення положення елемента в масиві використовується значення одного індексу, то такий масив називається
   стандартним
   одновимірним
   динамічним
   статичним

Запустить тест

help Помощь по сайту