VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Українська мова. Тест філолог.2
Описание:
Использовано: 5 раз

Запустить тестВопрос № 1
Однаковий звук позначають букви, виділені в окремих словах речення
   А. ЗаСпівала Сопілочка оСьдечки за вікном.
   Б. ВідповіДаючи їм, не звбуДьте поДякувати.
   В. Ці Квитки можна обміняти в Касі воКзалу.
   Г. Лікувальні моЖливості Живокосту безмеЖні.

Вопрос № 2
Прочитайте речення (цифра позначає наступне слово) (1)ЧотирнАдцятого (2)листОпада трапився курйозний (3)випАдок: (4)мерЕжа магазинів(5)"Решето" продала покупцям цілий(6) центнЕр (7)кУрятини всього за (8) вісімдесЯт гривень, про що свідчив (9)вИразний (10)ціннИк. НЕПРАВИЛЬНО виділено букви на позначення ненаголошених голосних у всіх словах, позначених цифрами.
   А .1,3,6,8
   Б. 1, 4,7,10
   В. 2,3,6,9
   Г. 2,4,5,10

Вопрос № 3
НЕ потрібна жодна буква на місці пропуску в усіх словах рядка
   А. Ціліс..ність, балас..ний, проїз..ний
   Б. Жаліс..ний, свис..нути, контрас..ний
   В. Блис..нути, тиж..невик, капус..няк
   Г. Форпос..ний, ненавис..ний, віс..ник

Вопрос № 4
Букву И на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка
   А. Пр..буток, пр..варений, пр..своєння
   Б. Пр..бічник, пр..славний, пр..леглий
   В. Пр..хований, пр..звисько, пр..гріти
   Г. Пр..велебний, пр..бій, пр..вабливий

Вопрос № 5
Подвоєння букв є в усіх словах рядка
   А. Заздріс..тю, нездола`н..ой, зіл..я
   Б. Жовч..ю, зван..я, довгождан..ий
   В. Громад..я, велич..ю, старан..ість
   Г. Спотворен..ий, забут..я, суд..ею

Вопрос № 6
М'який знак на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка
   А. Кол..оровість, промін..чик, різ..бяр
   Б. Гагауз..кий, гет..ман..щина, тис..нява
   В. Дівчинон..ці, ковал..ський, лос..йон
   Г. Піднос..ся, задзелен..чати, посид..мо

Вопрос № 7
Прочитайте уривок (цифра позначає контрольне місце) З(1)посеред вітчизняних архітекторів варто виокремити Івана Левинського, який за свою сорока(2)літню діяльність спроектував сотні будівель житлово(3)побутового та громадського призначення, що можуть здивувати будь(4)кого нестандартністю рішень Дефіс треба ставити на місці усіх цифр, ОКРІМ
   А. 1
   Б. 2
   В. 3
   Г. 4

Вопрос № 8
Немає орфографічних помилок у реченні
   А. У ситуації супержорсткої конкуренції на ринку туристичні агенції намагаються ставати все дужче клієнтоорієнтованими.
   Б. Для цього вони створюють не які- небуть примітивні інформаційні сайти, а справжні освітньо розважальні ресурси.
   В. Тут потенційному клієнтові можна як замовити квиток у якусь екзотичну місцевість, так і чи мало довідатися про неї.
   Г. Отже, куди б ви не вирішили поїхати, мабудь, точно щось цікаве й корисне вже знатимете про обраний куточок світу.

Вопрос № 9
Суфікс -ИН- має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ
   А. Бадилина
   Б. Стеблина
   В. Височина
   Г. Соломина

Вопрос № 10
Редагування потребує речення
   А. Людство неабияк переймається станом навколишнього середовища.
   Б. Автомобілі й теплові електростанції дуже забруднюють атмосферу.
   В. Якість питної води залежить від умов очищення та транспортування.
   Г. Громадські організації часто проводять моніторинг стану природи.
   Д. У більшості держав світу уряди піклуються й охороняють довкілля.

Вопрос № 11
Пряму мову в реченні Іван сказав:"Як і будь-якій людині,мені важливо знати, що про мене думають інші, як сприймають мої ідеї" правильно передано непрямою в рядку
   А. Іван сказав, що ,як і будь-якій людині, мені важливо знати, що про мене думають інші,як вони сприймають мої ідеї.
   Б. Іван сказав, що, як і будь-якій людині, для нього важливо знати, що про мене думають інші,як сприймають його ідеї.
   В. Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про неї думають інші, як сприймають її ідеї.
   Г. Іван сказав, що йому, як і будь-якій людині, важливо знати, що про них думають, як сприймають їхні ідеї.
   Д. Іван сказав, що, як і будь-якій людині, йому важливо знати, що про нього думають інші,як сприймають його ідеї.

Вопрос № 12
Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак) Кожен користувач Siri або Alexa,(1) очевидно,(2) знає, (3)що цифрові помічники не завжди правильно трактують команди власників гаджетів:(4)програм не вистачає визначеної психологами "теорії розуму" -(5) уміння розпізнавати емоції, (6)думки та наміри людей. НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування вживання розділових знаків, запропоноване в рядку.
   А. Коми 1,2 - при вставному слові
   Б. Кома 3 - перед підрядною частиною складного речення.
   В. Двокрапка 4 - між частинами складного речення, що поєднані безсполучниковим зв'язком
   Г. Тире 5 - на місці пропущеного члена речення.
   Д. Кома 6 - при однорідних членах речення.

Вопрос № 13
Визначити правильні варіанти послідовного заповнення пропусків для речення Я вам ------ скуштувати нашої --- піци, випеченої за спеціальним рецептом у дров'яній печі.
   А. Поради, щонайсвіжішої
   Б. Поражу, найсвіженькішої
   В. Поражджу, самої свіжої
   Г. Порадьжу, якнайнацсвіжої
   Д. Пораджу, найбільш свіжої

Вопрос № 14
Визначити правильні варіанти послідовного заповнення пропусків для речення Старшокласники подякували -----за таку чудову новину й розбіглися по ----,і лише ---- залишилися й розпочали планувати майбутню поїздку.
   А. Людмилі Володимирівна, кабінетах, троє учениць.
   Б. Людмилу Володимирівну,кабінетах, три учениця.
   В. Людмилі Володимирівній, кабінетам, троє учениць.
   Г. Людмилу Володимирівну, кабінетам,три учениці
   Д. Людмилі Володимирівні, кабінетах, три учениці

Вопрос № 20
Визначте правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення. ________ , не забудь купити в аптеці _____шампунь і_______боржомі.
   Андріє, лікувальний, свіже
   Андріє, лікувальний, свіжу
   Андрію, лікувальну, свіжу
   Андрію, лікувальну, свіжу
   Андрію, лікувальний, свіжу

Вопрос № 21
Останні_______ мають почати змагатися______.
   три учасниці, за двадцять до сьомої
   три учасниці, у шість сорок
   троє учасниць, у вісімнадцять сорок
   троє учасниць, за двадцять до сьомої
   три учасниці, без двадцяти сім

Вопрос № 22
. Відновіть початковий зміст цього речення, добираючи для кожного з пропусків 22-25 правильний варіант із-поміж запропонованих у відповідних за номерами завданнях. У звіті зазначено, що (22)____ колона (23)_______ домінантою в архітектурному ансамблі; через (24)______ води (25)___ щороку зміцнювати опори й закладати в міський бюджет шалені кошти для ремонтних робіт.
   центрова
   централізована
   центральна
   центристська

Вопрос № 23
У звіті зазначено, що (22)____ колона (23)_______ домінантою в архітектурному ансамблі; через (24)______ води (25)___ щороку зміцнювати опори й закладати в міський бюджет шалені кошти для ремонтних робіт.
   вважається
   є
   з’являється
   являється

Вопрос № 24
У звіті зазначено, що (22)____ колона (23)_______ домінантою в архітектурному ансамблі; через (24)______ води (25)___ щороку зміцнювати опори й закладати в міський бюджет шалені кошти для ремонтних робіт.
   обґрунтовані
   ґрунтові
   ґрунтовні
   ґрунтовані

Вопрос № 25
У звіті зазначено, що (22)____ колона (23)_______ домінантою в архітектурному ансамблі; через (24)______ води (25)___ щороку зміцнювати опори й закладати в міський бюджет шалені кошти для ремонтних робіт.
   доводиться
   щастить
   приходиться
   випадає

Вопрос № 26
НЕМАЄ лексичної помилки в рядку
   підніматися вгору
   найстарший брат
   прейскурант цін
   інша альтернатива
   вільна вакансія

Вопрос № 27
Спільнокореневим до слова міняти є
   розмінувати
   мінеральний
   незамінний
   міністерство

Запустить тест

help Помощь по сайту