VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Контрольна робота "Числівник як частина мови" 2
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Числівник - це повнозначна частина мови, яка:
   має значення предметності;
   означає кількість предметів або їхній порядок при лічбі;
   виражає ознаку або властивість предмета;
   вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.
   вказує на ознаку дії предмета

Вопрос № 2
Визначте речення , у якому використано числівник
   Десятки років читають люди ці книги
   Козацькі курені ділилися на сотні
   Сто десять років прожив цей дідусь
   Така оцінка, як трійка його не задовольняла
   Я живу у двоповерховому будинку

Вопрос № 3
Числівники за значенням поділяються на:
   якісні, відносні й присвійні;
   назви істот і неістот;
   означені і неозначені
   прості й складні;
   кількісні й порядкові

Вопрос № 4
За будовою числівники поділяються на:
   кількісні, збірні, дробові.
   якісні, відносні й присвійні;
   тверді, м'які й мішані;
   прості, складні й складені;
   які складаються з одного, двох або трьох слів

Вопрос № 5
Позначте рядок, у якому всі слова — збірні числівники
   Шість, двадцятий, семеро, три десятих;
   двоє, дванадцятеро, тридцять троє, восьмеро;
   тринадцятьох, шістдесяти, вісімнадцятьом, на трьох
   другий, шостий, чотирнадцятий, дев'ятий
   шестеро, вісімнадцять, сороковий, шістдесят

Вопрос № 6
Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник.
   3 п'ятого кола червоний башлик випередив усіх (М. Трублаїні).
   3 криком і вереском промчав тринадцятий у повстяному капелюсі (М. Трублаїні).
   Через Канадський водоспад стікає дев'ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду (З підручника).
   Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми - дев'яти тисяч років тому (3 підручника).
   Три великих цілих яблука лежали на столі

Вопрос № 7
Визначте речення, в якому вжито збірний числівник.
   Межа вічної криги в Арктиці відступила на кілька сотень кілометрів на північ (В. Комаров).
   Дві дівчини сплять, притулившись щока до щоки (О. Довженко).
   Широке небо неначе кліпало тисячами блискучих людей ( Нечуй-Левицький).
   Семеро одного не ждуть (Народна творчість).
   Північна територія займає п'яту частину площі всієї Австралії (З підручника)

Вопрос № 8
Виберіть декілька правильних відповідей. Позначте рядки, у яких записано тільки кількісні числівники
   п'ять, двадцять сьомий, вісімнадцятеро
   дванадцятеро, восьмеро, сто четвертий
   десять, двох сьомих, сімома
   трійка, трьома, сісдесят сім
   двадцять два, шість восьмих, троє

Вопрос № 9
Виберіть декілька правильних відповідей. Всі числівники у рядку мають правильну відмінкову форму
   ста, сорока, девяноста
   п'ятьохсот, двадцять третього, сімох
   тьох п'ятих, трьом п'ятим, трьома п'ятими
   тринадцятма, чотирьом, шістдесяти
   вісьми, вісімдесятьма, чотирмастами

Вопрос № 10
У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку?
   одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох
   двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;
   однієї, п’яти, шести, шістьох, семи.
   сорока, шістдесят, чотирмастами
   сімом, дванадцятьом, двом

Вопрос № 11
Виберіть декілька варіантів правильних відповідей. У яких рядках всі числівники прості за будовою?
   Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто один;
   один, два, три, чотири, десять;
   сто три, п’ятсот вісім, п’ятдесят чотири, шістсот два, двісті п’ять.
   тисяча, сорок, шостий, десятий
   сто сорок, вісімнадцятий, дев'яносто

Вопрос № 12
До неозначено-кількісних належать числівники
   дві третіх, сто сімнадцятий, чотириста
   багато, троє, тридцятеро
   кільканадцять, стонадцять, небагато
   тисяча, мільярд, мільйон
   одинадцятий, триста тридцять один, сто другий

Вопрос № 13
У числівників "п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят" відмінюються
   перша частина
   друга частина
   обидві частини
   вони не відмінюються
   вони відмінюються як числівник сто

Вопрос № 14
Позначте рядок, у якому всі числівники пишуться окремо
   триста/двадцять, тридцять/три, сто/сім, дві/третіх
   трьох/сот, вісімдесят/шість, шіст/надцятеро, двісті/пятдесят

Вопрос № 15
Укажіть рядок числівників, які змінюються лише за відмінками
   одинадцятий, чотири, дев’яносто два
   триста вісім, сто другий, шістнадцять
   сімдесят три, сорок чотири, сім тисяч триста
   сорок один, двотисячний, дев’ятсот
   кіканадцять, третій, сто двадцять

Вопрос № 16
Укажіть рядок, у якому всі відмінкові форми кількісних числівників записано правильно.
   сьомистами тридцятьма шістьма гривнями, шестистам вісімдесяти трьом автомобілям
   ста сімдесяти п’яти кораблям, двумстам п’ятдесяти дев’яти учням
   трьомастами сорока сьома кілограмами, двомастами вісім¬десятьма чотирма сторінками
   семистами дев’яноста вісьмома кілометрами, п’ятьмастами тридцятьма шістьма працівниками
   двадцять трьома числами, до чотирисот сімдесятьох двох

Вопрос № 17
Укажіть рядок, у якому всі відмінкові форми складених порядкових числівників записано правильно.
   сімдесят третім, чотирьохста двадцять
   вісімдесятьма п’ятим, двумстам п’ятдесят дев’ятому
   сімсот тридцять шостому, сто вісімдесят п'ятим
   тридцять дев’ятому, на дев’ятиста вісімдесят шостому
   ста сімдесяти сьомим, у одна тисяча девятста восьмому

Вопрос № 18
Укажіть рядок, де в усіх випадках на місці пропуску слід писати и(і).
   два комп’ютер.., три з половиною гектар...
   нуль цілих і п’ять десятих відсотк.., три автомобіл..
   одна ціла і шість сотих кіловат.., сто чотири грам..
   три кілограм.., півтора контейнер..
   чотири делікатес..., сімдесятьма цифр...

Вопрос № 19
Укажіть рядок у якому всі числівники пишуться з м'яким знаком
   шіст...десят, сім....десят, сімдесят...ма
   віс...мастами п'ятдесят...ма тр...ома
   п'ятис...там, вісім...десят, чотир...охсот
   сім...десяти тр...ох, дев'яносто с...ома
   шіст...десят...ома, шіст...ох, сім...сот

Вопрос № 20
Укажіть рядок, у якому правильно записано дати та години
   народився тридцятого вересня двох тисяч четвертого року, сім годин двадцять п’ять хвилин
   контракт від десятого травня двох тисяч чотирнадцятого року, сімнадцять годин двадцять хвилин
   дійсне до вісімнадцятого березня дві тисячі шістнадцятого року, зустрінемось о пів на сьому
   опублікували чотирнадцятого травня двітисячного року, без двадцяти вісім
   піднімаюся в сім тридцять, народився тисяча дев’ятсот вісімдесят четвертого року

Запустить тест

help Помощь по сайту