VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Написання сполучників
Описание:
Использовано: 1 раз

Запустить тестВопрос № 1
Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться разом
   в/тім, за/те, дарма/що, з/тим/щоб
   про/те, ніби/то, тоб/то, як/що
   як/тільки, що/б, попри/те/що, не/мов
   не/мов/би/то, хіба/що, не/зважаючи/на/те/що, за/те
   коли/б, з/тим/щоб, мов/би/то, як/би

Вопрос № 2
Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
   Я тебе люблю, друже, за/те, що не можна тебе не любити.
   Народна пісня – то/ж усій землі окраса.
   Усе одно, що/б не сталось, ми не розлучимось з тобою.
   Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну, що/б вільно по світі літати.
   Як/би не крутила хуртовина, блисне промінь – крига розтає.

Вопрос № 3
Виділене слово слід писати разом у реченні
   Про/те явище він дізнався з інтерв’ю.
   Як/би мені черевики, то пішла б я на музики.
   За/те його покохала, що мав чорні брови.
   Як/би допомогти йому вирішити всі справи?
   Що/ж/то приготувати на вечерю?

Вопрос № 4
Усі слова пишуться разом у рядку
   куди/небудь, раз/у/раз, час/від/часу, на/вмисне
   без/пуття, без/упину, без/смаку, босо/ніж
   без/перестану, в/решті, від/тепер, що/хвилини
   що/дня, у/бік, зтозна/де, без/відома
   на/пам’ять, як/не/як, по/християнському, на/щастя

Вопрос № 5
Усі слова треба писати разом у рядку
   де/хто, чи/мало, ніби/то
   ані/де, аби/чий, навряд/чи
   чим/дуж, що/миті, хіба/що
   ні/з/ким, аби/який, чим/скоріш
   немов/би, ні/який, все/таки

Вопрос № 6
Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
   За/те ми любимо Батьківщину, що вона – своя.
   На те/ж і щука в морі, щоб карась не дрімав.
   Батько змалку розповідали про/те, як берегти свою честь.
   Життя таке коротке – то/ж поспішаймо творити добро.
   Як/би мені не хотілося цих вишень, та я чітко знав, що Онуфрій завжди на сторожі.

Вопрос № 7
Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо
   ад/же, а/ніж, в/тім, за/те
   мов/би, наче/б, наче/б/то, не/мов
   або/ж, адже/ж, але/ж, а/як/же
   не/мов/би, не/мов/би/то, ніби/то, ні/ж
   от/же, ото/ж, при/тім, при/тому

Вопрос № 8
Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться окремо
   при/чім, при/чому, це/б/ти, або/що
   про/те, що/б, то/що, а/як/же
   се/б/то, як/би, за/те, хоч/би
   то/ж/коли, коли/б/то, отже/ж, хоча/б
   тоб/то, як/що, дарма/що, для/того/щоб

Вопрос № 9
Виділене слово є сполучником і його слід писати окремо у реченні
   Хоч не застав Івана дома, за/те пройшовся.
   Сказав гучно, що/б усі прийшли.
   Що/б ви сказали, коли б я не приїхав.
   Як/би тут був мій товариш!
   Як/що хочеш, допоможу тобі у вирішенні задач з математики.

Вопрос № 10
Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться разом
   замість/того/щоб, з/тим/щоб, у/міру/того/як, через/те/що
   з/того/часу/як, незважаючи/на/те/що, адже/ж, а/ніж
   після/того/як, при/цьому, за/те, не/мов
   не/мов/би/то, не/наче/б/то, ніби/то, при/тому
   та/й, так/що, тим/часом/як, тому/що

Вопрос № 11
Укажіть рядок, у якому всі сполучники пишуться через дефіс
   отож/то, тим/то, тільки/но, тому/то
   де/інде, де/інколи, де/що, де/факто
   не/наче/б/то, не/мов/би/то, ото/ж, ніби/то
   дарма/що, отже/ж, але/ж, як/би
   отож/то, де/інколи, при/чому, це/б/то

Вопрос № 12
Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні
   Що/б улітку не вродило, то зимою не завадить.
   Що/б не трапилося – будь людиною.
   Що/б не кричало, біжи й не оглядайся.
   Що/б не робив – роби добре.
   Що/б жить – ні в кого права не питаюсь!

Запустить тест

help Помощь по сайту