VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Стильове використання синонімів, антонімів, паронімів
Описание:
Использовано: 2 раз

Запустить тестВопрос № 1
Серед поданих слів визначте стилістично забарвлені слова
   бузок, жоржина, фіалка, пролісок
   єфрейтор, солдат, війна, наступ
   тюхтій, базіка, нехлюй, бабахнути
   відгукнутися, схаменутися, бігти, розмовляти
   козак, історія, Запорізька Січ, козаччина

Вопрос № 2
Синонімами називаються слова
   однакові за написанням і звучанням, але різні за лексичним значенням
   що мають протилежне значення
   різні за написанням і звучанням, але близькі за лексичним значенням
   стійкі сполучення слів
   слова, які мають багато лексичних значень

Вопрос № 3
Синнімічний ряд - це
   об'єднання кількох синонімічних слів зі спільним лексичним значенням
   загальна назва всіх слів, що мають синоніми
   назви слів-синонімів, що належать до певної частини мови
   лексичні значення яких повністю збігаються
   слова, які набувають переносного значення

Вопрос № 4
Контекстуальні синоніми - це
   усі слова-синоніми, які вживаються у певному тексті
   слова, які стають синонімами лише в певному тексті, а поза ним мають різне лексичне значення
   слова-синоніми, що вживаються в текстах якогось одного стилю мовлення
   які допомагають уникнути повтору слів
   об'єднані у синонімічний ряд

Вопрос № 5
Антонімів не мають
   іменники - власні назви, числівники
   іменники
   дієслова
   прикметники
   прислівники

Вопрос № 6
Вкажіть лексичний синонім до фразеологізму: підкидати хмизу в жар
   підкорити
   підлещуватися
   підростати
   підсилювати
   підпалювати

Вопрос № 7
Усі слова є паронімами
   ефективний-ефектний, людяний-людний, ясний-темний
   адрес-адреса, музичний-музикальний, роздумувати-мислити
   голосний-голосовий, пам'ятка-пам'ятник, будівельний, будівничий
   досвідчений-освічений, добрий-злий, день-денний
   грішний-безгрішний, доводити-відводити, воєнний-військовий

Вопрос № 8
У реченні "Гей, стрільці, хапайте луки та й біжіть бігом на муки" використано
   синоніми
   антоніми
   пароніми
   омоніми
   евфемізми

Вопрос № 9
Пароніми- це
   слова, подібні між собою звучанням та частковою формою
   слова з протилежним значенням
   слова, що звучать однаково, але пишуться по-різному
   слова, що пишуться однаково, але звучать по різному
   слова, близькі за значенням

Вопрос № 10
Лексичну помилку допущено в рядку
   ефективні ліки
   людяний майдан
   будівельний майданчик
   ефектний одяг
   наш дільничий лікар

Вопрос № 11
Слово "музичний (-а,-е)" поєднується з усіма словами, окрім
   репертуар
   клас
   мистецтво
   інструмент
   освіта

Вопрос № 12
Правильно поєднано слова в антонімічну пару в рядку
   аванпост-форпост
   адресат-адреса
   людяний-людний
   авангард-ар'єргард
   абонент-абонемент

Запустить тест

help Помощь по сайту