VS-9.com - бесплатный портал онлайн-школы для учителей и учеников
.

шаг 4 из 5
Нажмите на кнопку "Запустить тест"
и Ваши ученики смогут его проходить на ПК или телефонах, а Вы смотреть их оценки
(если тест НЕ подходит то выберите другой тест)


Тема теста: Візуалізація рядів даних. Тренди
Описание:
Использовано: 12 раз

Запустить тестВопрос № 1
Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для:
   відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам
   графічного подання табличних даних
   обчислень
   розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді

Вопрос № 2
Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур
   таблиця
   діаграма
   текст
   формула

Вопрос № 3
Вкажи на Секторну діаграму


Вопрос № 4
Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінію тренду:
   Лінійна
   Поліноміальна
   Поліноміальна зі степенем 3

Вопрос № 5
Характеризує, наскільки широко розташовані значення ряду даних відносно їх середнього арифметичного
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 6
Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше.
   середнє арифметичне
   стандартне відхилення
   мода
   медіана

Вопрос № 7

Вкажіть вид діаграми
   Лінійна
   Кільцева
   Секторна
   Стовпчаста

Вопрос № 8
Основна тенденція змінення певного процесу це:
   Мода
   Тренд
   Графік
   Інфографік

Запустить тест

help Помощь по сайту